Consumentenclubs verguizen vergoedingsplan woekerpolis
 
door Manno van den Berg
 
AMSTERDAM (DFT) - De compensatieregeling voor woekerpolissen van ombudsman Jan Wolter Wabeke vindt in de ogen van consumentenorganisaties geen genade. De kostenmaximalisatie van beleggingsverzekeringen op 3,5% per jaar is volgens hen een wassen neus. „Een halfslachtige polderoplossing, die slechts een op de vier gedupeerden een vergoeding biedt”, klaagt de Stichting Verliespolis, met 80.000 leden de grootste belangenbehartiger van woekerpolishouders. Ook met een jaarlijkse kostenafslag van 3,5% zou een beleggingspolis nog steeds een waardeloos product zijn. 
 
Consumentenorganisaties buitelden gisteren over elkaar heen in hun afwijzing van de aanbevelingen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De Consumentenbond vond 3,5% kosten nog steeds te veel en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), een van de initiatiefnemers van Stichting Verliespolis, reageerde niet veel anders. „Het blijft de vraag waarom een verzekeraar 3,5% jaarlijkse kosten berekent voor een beleggingsproduct, terwijl een (duur) actief beheerd beleggingsfonds een kostenstructuur van 1 tot 1,5% kent en een indexfonds zelfs 0,2 à 0,5%”, schrijft de VEB.
 
De VEB twijfelt aan de €2 miljard die verzekeraars voor de operatie zouden moeten ophoesten. De schade zou eerder €1 miljard bedragen. Consumentenorganisaties verwijten de verzekeraars met het hogere schadebedrag de compensatieregeling zwaarder neer te willen zetten. Volgens Stichting Woekerpolis Claim en Vereniging Consument & Geldzaken doet de regeling geen recht aan de financiële schade van polishouders. „Wij blijven praten én procederen.”
 
Rob Okhuijsen, woordvoerder van de Stichting Verliespolis, rekent voor dat een jaarlijkse afslag van 3,5% in feite nog steeds neerkomt op een product „waar consumenten het beleggingsrisico lopen, terwijl de verzekeraar de opbrengst opstrijkt”. Uitgaande van een beleggingsrendement van 6% in de polis blijft er volgens hem 2,5% rendement over, waar ook „de kosten van de overlijdensrisicoverzekering nog eens af moeten”.
 
Zijn boodschap: voor de consument blijft er niets over. „Als ze hadden geweten dat ze met een spaarrekening veel meer rendement zouden hebben gemaakt, hadden ze hun geld nooit in een beleggingspolis gestoken.”
 
Verzekeraars reageerden gisteren overwegend positief, een aantal, waaronder Nationale-Nederlanden, lieten weten de aanbevelingen van Wabeke op te volgen. Het Verbond van Verzekeraars stelde dat het compensatievoorstel weliswaar „een stevige impact” op de branche heeft, maar dat er wél „een helder kader voor een lastig dossier ligt”.
 
Minister Bos reageerde gisteren positief op het voorstel. ,,Het is goed dat het er is. Volgens mij moet het heel wat gedupeerden in staat kunnen stellen geld terug te krijgen”, aldus de minister, die echter benadrukte dat consumentenorganisaties en verzekeraars de zaak nu verder onderling moeten uitonderhandelen.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.