Arrest hof verdeelt Dexia en Leaseproces
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Dexia Bank en Leaseproces reageren volstrekt tegenovergesteld op de twee jongste aandelenleasearresten van het Amsterdamse gerechtshof. Het hof bepaalde donderdag dat Dexia een klant zijn inleg moet terugbetalen en zijn restschuld moet kwijtschelden, omdat de handtekening van zijn partner onder het contract ontbreekt.
 
In een tweede arrest bepaalde het hof, in een andere zaak waarin de handtekeningenkwestie niet speelt, dat de klant een derde van zijn restschuld moet betalen aan Dexia . In die tweede zaak heeft de klant geen recht op teruggave van zijn inleg.
 
De twee arresten van afgelopen donderdag waren de eerste nadat alle aandelenleaseprocessen anderhalf jaar waren stilgelegd.
 
In de handtekeningenkwestie gaat het gerechtshof verder dan de zogeheten Duisenberg-schikking. Dit omdat Dexia nu ook de hele inleg moet terugbetalen. In de Duisenbergregeling mag Dexia de inleg houden. Het tweede arrest van het hof is conform Duisenberg.
 
Volgens bestuursvoorzitter Ben Knüppe van Dexia Bank Nederland heeft het handtekeningenarrest nauwelijks of geen invloed op andere geschillen. De mogelijkheid om met succes een beroep te kunnen doen op het ontbreken van toestemming van de partner of echtgenoot zaken verjaart namelijk. Als daar nog geen beroep op is gedaan, 'is het vrijwel uitgesloten' dat een Dexia -klant dat alsnog met succes kan doen, betoogt Knüppe.
 
Leaseproces, dat namens Dexia -klanten tegen de bank procedeert, verwacht daarentegen van het handtekeningenarrest wel een grote uitstraling naar andere zaken. Van de 25.000 klanten die Leaseproces zegt te hebben, hebben er 11.000 gemeld uit de Duisenbergregeling te willen stappen en door te willen procederen. Bij 4400 daarvan speelt het ontbreken van een vereiste tweede handtekening onder het leasecontract, meldt Joost Papeveld van Leaseproces.
 
Van het tweede arrest, waarin het ontbreken van een handtekening niet speelt, verwacht Knüppe dat het juist wel 'een groot effect kan en zal hebben voor het leeuwendeel van de Dexia -klanten'.
 
Volgens het hof heeft Dexia daar zijn zorgplicht geschonden, maar is de schade ook toe te rekenen aan eigen schuld van de klant. Daarom kan Dexia daar de inleg behouden. Een derde van de restschuld is voor rekening van de klant en twee derde restschuld is voor Dexia , volgens het hof. Dit is conform Duisenberg.
 
Leaseproces interpreteert echter ook dit tweede arrest totaal anders dan Dexia . Volgens Papeveld betekent dit arrest 'dat de Duisenberg-regeling niet als norm gaat gelden, maar als ondergrens'.
 
Volgens advocaat Myrte Jongeneelen, die in beide zaken voor de Dexia -klanten optrad en los van Leaseproces procedeert, zijn er in de tweede uitspraak van het hof aanknopingspunten om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het tweede arrest is intern tegenstrijdig, meent Jongeneelen, omdat het hof stelt dat de klant zijn onderzoeksplicht heeft bij ingewikkelde financiële producten niet is nagekomen, en Dexia zijn waarschuwingsplicht tegenover de klant heeft geschonden. Dat kan volgens Jongeneelen moeilijk tegelijkertijd.
 
Verschil van mening
 
Twee nieuwe uitspraken van Amsterdamse gerechtshof
 
Dexia en Leaseproces leggen beide uitspraken anders uit
 
Dexia ziet geen extra claims opdoemen
 
Leaseproces schat dat 4400 mensen gemiddeld euro 10.000 bij Dexia kunnen claimen
 
De Duisenbergregeling wordt volgens Dexia de norm,
 
volgens Leaseproces de ondergrens
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad