Verzekeraars en banken rekenen torenhoge provisies
POLISHOUDER KAAL GEPLUKT
 
door Theo Besteman
 
AMSTERDAM, maandag
       Consumenten die een verzekering afsluiten, beseffen niet dat zij de verzekeraar en bank zeer fors spekken. Zij betalen over dertig jaar tot ruim 21.000 euro, alleen al aan beloningen, nog exclusief kosten.
        Financieel adviseurs moeten dit jaar, na de affaire met veel te dure woekerpolissen, verplicht al hun verdiensten per verkochte verzekering op tafel leggen. Maar de verzekeraars en banken hoeven hun, tot tienmaal hogere, inkomsten op dezelfde verkochte polis nooit te tonen.
       De enorme prijsverschillen voor zeer eenvoudige polissen blijken uit het prijsoverzicht (zie hierboven) van een gewone overlijdensrisicoverzekering en de verdiensten die grote verzekeraars en banken daarbij opstrijken.
       
Buiten proporties
       „De maandpremies kunnen per verzekeraar, afhankelijk van hun kwaliteit best verschillen. Maar dat banken en verzekeraars zoveel verdienen op één klant is buiten alle proporties”, zegt Pieter Lijesen, directeur van NHP.
        „Let wel, dit zijn verdiensten pér verzekering”, aldus Lijesen, die de vergelijking maakte. „De meeste mensen hebben meerdere verzekeringen lopen. Telkens verdienen de bank en verzekeraar hier dus zeer fors aan: tot het tienvoudige van wat de adviseur aan beloning krijgt. Het is verhullend en onrechtvaardig dat zij die bedragen niet aan klanten hoeven te tonen. Banken en verzekeraars doen alsof ze nu door concurrentie zo weinig verdienen, maar dat is aantoonbare onzin. Dat geld gaat naar al dat marmer van die banken en verzekeraars.”
 
De werkelijke kostprijs van deze polis is namelijk slechts 350 euro per jaar. Dat is de prijs die Nederlandse banken en verzekeraars moeten betalen bij de grote internationale herverzekeraars om hun risico’s af te dekken.
       Ter vergelijking: waar de adviseurs per polis aan beloning over dertig jaar 795 tot 1850 euro verdienen, betalen klanten aan de duurste aanbieder in totaal 24.210 euro. „Alles wat klanten meer betalen dan die 350 euro per jaar is provisie voor de aanbieders. Die bedragen tonen ze hun klanten ten onrechte niet”, stelt Lijesen.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.