Archiefonderzoek woekerpolis vertraagd
 
ē  door THEO BESTEMAN
 
AMSTERDAM - Het onafhankelijk feitenonderzoek naar schade bij particulieren met een beleggingsverzekering loopt vele maanden vertraging op. Dat zal minister Bos (FinanciŽn) de Tweede Kamer komende week melden. Daarmee kan de afhandeling van vergoedingen voor gedupeerden ook grote vertraging oplopen.
 
        Vorig jaar meldde Bos dat het onderzoek eind 2007 klaar zou zijn. ,,Vanwege de complexiteit van beleggingsverzekeringen lopen we enkele maanden vertraging op'', bevestigt zijn woordvoerder.
       Kamerleden en consumentenorganisaties hebben vanwege de grote onzekerheid onder poliseigenaren juist op snelheid aangedrongen.
       Met de uitloop - intern is minimaal april genoemd, maar mogelijk later - wordt vrijwel zeker ook de verdere afhandeling van een vergoeding voor sommige gedupeerden uitgesteld, voor zover verzekeraars niet uit zichzelf vergoeden. Talloze advocaten willen immers met dit onafhankelijk onderzoek in de hand verzekeraars tot individuele schadeclaims dwingen. Toezichthouder AFM noemde de polissen eerder duur en ondoorzichtig.
       Het Verbond van Verzekeraars wil de advocaten voor zijn. De branchekoepel stelt de bestaande polissen, volgens afspraken met consumentenorganisaties en het ministerie, al te repareren. "Dat zetten de verzekeraars ook zonder het onderzoek voor Bos door", zegt woordvoerder Hennie Zoontjes. "Waar fouten zijn gemaakt, herstellen zij polissen, individueel en collectief."
       Maar belangenorganisaties van gedupeerden met een 'woekerpolis', zoals de stichting Verliespolis, wantrouwen die aanpak. Verliespolis overlegt nog met verzekeraars en denkt het onderzoek rond april als ,,de meest objectieve meetlat" te kunnen gebruiken. De stichting wil dat de verzekeraars eerst het onafhankelijk onderzoek afwachten. "Tenzij alle verzekeraars nu al over Šlle polissen Šlles voor hun klanten op tafel leggen", nuanceert de zegsman van de stichting die namens duizenden consumenten tegenover verzekeraars staat. Verliespolis verweet Delta Lloyd vorige maand overigens nog halsstarrig geen informatie te geven. Met het eindoordeel wil de belangenorganisatie ineens voor de 6,5 miljoen polissen afspraken maken.
 
De grote verzekeraars hebben volgens bronnen de maximumschade op E1,5 miljard berekend. Zij willen de affaire, mede vanwege de imagoschade, zo snel mogelijk afhandelen.
       Minister Bos heeft het onderzoek uitbesteed aan het Instituut voor Financieel Onderzoek (IFO). Dat moet ,,onduidelijkheid voor polishouders helpen wegnemen". Vorig jaar liep de aanbesteding van dit onderzoek averij op. Vanwege ,,de complexiteit, vereiste expertise en politieke gevoeligheid'' haakten vijf biedende onderzoeksbureaus plotseling af. Bos koos uit twee bureaus voor IFO. Verzekeraars hebben sindsdien gegevens aan dit instituut afgestaan.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.