Aegon procedeert nog jaren door
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Het is gisteren weer minder waarschijnlijk geworden dat de Nederlandse financiŽle sector eindelijk eens verlost raakt van de vloek die aandelenlease heet. De Utrechtse rechtbank oordeelde dat verzekeraar Aegon onrechtmatig heeft gehandeld door zijn zorgplicht te schenden tegenover de 16.000 afnemers van aandelenleaseproduct Sprintplan namens wie Vereniging Consument & Geldzaken procedeert.
 
Al bij de behandeling van deze zaak kondigde Aegon aan tot de allerlaatste rechter te zullen blijven vechten tegen een eventuele veroordeling. Desgevraagd meldde Aegon gisteren inderdaad deze aankondiging gestand te doen. De verzekeraar zal hoger beroep aantekenen tegen de veroordeling.
 
Als die strijdvaardigheid van Aegon doorgaat tot bij de Hoge Raad, dan liggen ten minste nog een jaar of drie doorprocederen in het verschiet, schat Anton Weenink van Consument & Geldzaken. Dat worden dan boven op de afgelopen vijf jaar van processen van boze aandelenleaseklanten tegen onder meer Dexia, Aegon, DSB, Levob en Fortis alleen al vanwege Aegon nog eens drie jaar van rechtszaken en publiekelijk uitgevochten vertrouwensbreuken. Een conflictsituatie die onvermijdelijk af zal blijven stralen op de hele financiŽle sector, inclusief de banken en verzekeraars die nooit enig aandelenleaseproduct hebben verkocht. Een weinig opwekkend vooruitzicht voor een sector die als belangrijkste werkkapitaal vertrouwen heeft en allergisch is voor reputatieschade.
 
Maar de Duisenberg-schikking had de aandelenlease-affaire toch al lang opgelost? Nou, niet dus. Allereerst omdat die schikking alleen overeen is gekomen tussen de grootste belangenbehartigingsclubs van aandelenleaseklanten van Dexia Bank Nederland en die bank. Dexia is weliswaar marktleider met aandelenleasecontracten, maar aandelenleaseklanten van andere banken en verzekeraars zijn geen partij in deze schikking. Aegon zegt wel zich te conformeren aan de Duisenberg-schikking, maar als Aegon-klanten door willen procederen, verhindert de Duisenberg-regeling dat niet.
 
Vandaar ook dat er nu wel door een rechtbank een uitspraak is gedaan in een aandelenleasezaak tegen Aegon, terwijl de rechtbanken alle aandelenleaseprocessen tegen Dexia hebben stilgelegd, zolang geen beslissing is genomen over het algemeen verbindend verklaren van de Duisenberg-regeling voor alle Dexia-klanten. Die verbindendverklaring blijft zelf overigens ook nog leasenieuws uit rechtszalen genereren, omdat er Dexia-klanten zijn die zich niet bij deze schikking neerleggen.
 
Om zijn bemiddeling werkbaar te houden, liet Duisenberg opzettelijk een aantal categorieŽn aandelenlease buiten de schikking, waaronder producten met een garanties. Het Sprintplan is zo'n product met een garantie-element.
 
De Duisenberg-schikking komt in essentie neer op kwijtschelding van twee derde van de restschuld. Aegon stelt dat een Sprintplan geen restschuld kan opleveren. Daarmee miskent Aegon volgens de Utrechtse rechtbank dat een Sprintplan-klant ook zijn inleg kan verliezen. Dit vonnis opent de weg tot het terugeisen door Aegon-klanten van reeds betaalde inleg. Dat gaat veel verder dan de door Duisenberg bereikte kwijtschelding van een stuk restschuld. Dit weegt kennelijk zo zwaar voor Aegon dat de verzekeraar bereid is door te procederen. Daarmee neemt hij een verdere polarisering van de relatie tussen klant en financiŽle sector op de koop toe.
 
Voer voor juristen
 
Rechtbank veroordeelt Aegon wegens schending zorgplicht
 
Aegon tekent beroep aan tegen dit aandelenleasevonnis
 
Consument & Geldzaken voorziet daarom nog drie jaar van doorprocederen
 
Duisenberg-schikking niet van toepassing op Aegon en evenmin op Sprintplan
 
Sector kijkt aan tegen nog jaren doorwoekerend conflict
 

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad