Zalm straft financiŽle delicten fors harder af
 
Bestuurders kunnen straks persoonlijk beboet worden
 
VASCO VAN DER BOON EN GERBEN VAN DER MAREL
 
AMSTERDAM - De financiŽle toezichthouders AFM en DNB gaan overtredingen veel zwaarder beboeten. De maximale boete wordt opgetrokken tot het dubbele van het onterecht genoten voordeel of tot de hoogte van de aan derden aangerichte schade.
 
Ook voor 'recidivisten' en 'veelplegers' gaan de boetes omhoog. Obstructie van een onderzoek van de financiŽle toezichthouders leidt tot verhoging van de boete. Bestuurders en commissarissen kunnen persoonlijk beboet gaan worden voor overtredingen door hun onderneming. Nu beboet de toezichthouder alleen het bedrijf.
 
Deze voorstellen doet VVD-minister Zalm van FinanciŽn in zijn consultatiedocument 'Nota boetestelsel in financiŽle wetgeving'. Het departement publiceert het stuk vandaag. Zalm geeft met zijn nota uitvoering aan een toezegging aan de Tweede Kamer.
 
Zalm maakt boetes onmiddellijk opeisbaar voor de financiŽle toezichthouders. Wie bezwaar of beroep aantekent, kan een boete niet ontlopen zolang de procedure loopt. De boete moet direct worden betaald.
 
De verjaringstermijn van overtredingen van financiŽle toezichtwetten gaat van drie naar vijf jaar voor overtredingen waarvoor een boete van meer dan euro 340 kan worden opgelegd. Voor boetes onder dat bedrag wordt de verjaring ingekort van drie naar twee jaar.
 
Momenteel geldt in de dertien financiŽle toezichtswetten 'een veelheid' aan uiteenlopende boetebepalingen, constateert Zalm. Voor de meeste financiŽle toezichtswetten geldt een wettelijk boetemaximum van euro 900.000. Maar doordat nu standaard rekening wordt gehouden met draagkrachtfactoren, is de feitelijk hoogst mogelijke boete in de financiŽle sector nu maximaal euro 522.750.
 
Toezichthouders werken nu met vaste boetes voor wetsovertredingen. Zalm vindt dit te star. Voor sommige overtredingen leiden vaste bedragen tot te lage boetes. De minister wil 'een flinke verhoging van boetes voor zware overtredingen'.
 
Hij schrijft: 'In het huidige financiŽle toezicht kan bijvoorbeeld weinig tot geen rekening gehouden worden met zaken als de mate van verwijtbaarheid, recidive of het door de overtreding verkregen wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit betekent dat boetes in bepaalde gevallen te laag kunnen uitpakken. Voor zware overtredingen, waarbij overtreders voordeel kunnen behalen door het in stand laten van de overtreding, bestaat niet de mogelijkheid een proportionele boete op te leggen die een afdoende afschrikwekkend effect heeft.'
 
Om de lage boetebedragen te illustreren, refereert Zalm - zonder de naam van de betrokken bank te noemen - aan het totaalbedrag van euro 54.450, dat de AFM vorig jaar met zes boetes oplegde aan Dexia Bank Nederland in de aandelenleaseaffaire.
 
De minister wijst ook geanonimiseerd op de boete van f 20.000 die Fortis wegens misleiding bij de beursgang van Via Networks opgelegd kreeg, terwijl het voordeel f 2,5 mln bedroeg. De 'zware overtreding' van het zonder vergunning opereren als financiŽle instelling wordt nu nog bestraft 'met een relatief lichte vaste boete (euro 87.125)', schrijft Zalm.
 
Het nieuwe regime geldt voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beursfondsen, beleggingsfondsen, trusts, tussenpersonen, effecteninstellingen, accountants en voor hen die onder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties vallen. Advocaten en notarissen vallen erbuiten.
 
Zwaardere sancties
 
nu dertien wetten met eigen vaste boetes bij overtreding
 
hoogste boete nu euro 522.750
 
Zalm verhoogt boetes tot het dubbele van onterechte winst of eenmaal de totale schade
 
hoogte boetes wordt flexibel
 
er komt ťťn nieuwe boetewet
 
nieuw regime voor o.a. bank, beursfonds, verzekeraar, pensioenfonds en tussenpersoon
 
Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad