Rechtbank wijst vordering Hypotheekleed af
 
AMSTERDAM (AFN) - De curatoren van de failliete DSB Bank hoeven de Stichting Hypotheekleed, die opkomt voor gedupeerde klanten van de bank, niet voortijdig kosten te vergoeden voor gemaakte werkzaamheden door deze stichting. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald in een zaak die de stichting tegen de curatoren had aangespannen.
 
De stichting van Pieter Lakeman eiste een vergoeding van de kosten die volgens hem nodig zijn om een schadevergoeding voor de gedupeerden te krijgen. De rechtbank oordeelt echter dat niet duidelijk is welke werkzaamheden per klant zijn gemaakt en wijst de vorderingen af.
 
De eis van Hypotheekleed kwam volgens de curatoren neer op zo'n 1200 euro aan gemaakte kosten per dossier. ,,Een schot voor de boeg'', aldus curator Ben Knüppe. ,,De rechtbank heeft dit terecht als buitenproportioneel van de hand gewezen. Het kan niet zo zijn dat de stichting van te voren een cheque kan krijgen, terwijl niet duidelijk is welke kosten zijn gemaakt.''
 
Onderlinge verschillen
 
De rechtbank wijst er in het vonnis op dat de klachten van DSB-klanten in complexiteit onderling verschillen en dat het hiervan zal afhangen welke werkzaamheden redelijkerwijs nodig zijn om een schadevergoeding toegekend te krijgen. Dat zal van geval tot geval moeten worden bekeken, aldus de rechtbank.
 
De Stichting Hypotheekleed, die zegt namens 3000 gedupeerde klanten op te treden, stapte overigens in juli uit het overleg met de curatoren. De voorgestelde compensatieregeling voor klanten met een beleggingspolis was volgens de stichting volstrekt onvoldoende. De stichting is van plan verder te procederen voor een hogere schadevergoeding.
 
In september kwamen de curatoren met de rechtsbijstandsverzekeraars en andere belangenorganisaties een compensatieregeling overeen voor tienduizenden gedupeerde klanten waarmee enkele honderden miljoenen euro's zijn gemoeid.
 
© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.