Weerstand tegen AFM-missie Dexia
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Het Gerechtshof Amsterdam stelt voor dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt of Dexia werkelijk aandelen kocht voor zijn leaseklanten.
 
Sommige tegenstanders van Dexia reageren sceptisch op de voordracht van de AFM. Advocaat Erik Bosscher vreest dat de toezichthouder een 'vage opdracht' krijgt om te kijken of de bank voldoende aandelen bezit. Volgens hem zou de AFM ook moeten controleren of Dexia zijn plichten in individuele klantendossiers nakomt.
 
Advocaat Marcel Bosman van de vereniging Payback heeft 'totaal geen vertrouwen in de AFM', omdat deze toezichthouder door nalatigheid medeverantwoordelijk zou zijn voor het ontstaan van de aandelenlease-affaire. De voordracht door het hof noemt hij 'ook heel ongelukkig', omdat Payback vrijdag aangifte heeft gedaan bij het parket in Arnhem van strafbaar handelen van de AFM door het houden van 'onvoldoende toezicht' op Dexia . Piet Koremans van het Platform Aandelen Lease meent dat de AFM in de lease-affaire niet meer onafhankelijk is.
 
Dexia -bestuursvoorzitter Ben Knüppe 'juicht iedere deskundige toe die snel een eind aan de twijfel kan maken, dus ook de AFM'. De woordvoerder van de AFM zegt dat de toezichthouder 'geen mening heeft' over de bedenkingen onder een deel van de ontevreden aandelenleaseklanten tegen de voordracht van de AFM. Hij wijst erop dat partijen die nu voor het hof over de aandelenleasezaak procederen, een week hebben om bezwaren te melden. 'Het is aan het hof om daar dan over te beslissen.'
 
Voor Groen Links-kamerlid Kees Vendrik zijn bedenkingen over de huidige rol van de AFM in de lease-affaire 'niet aan de orde', maar bij zijn fractie 'leven wel vragen over de eerdere rol van de AFM in deze zaak'. Hij vindt dat de AFM traag in actie kwam. Nu blijkt dat een werkgroep van rechters oordeelt dat Dexia een vergunning ontbeerde voor de Wet op het consumentenkrediet (Wck) wil Vendrik een kamerdebat en een parlementair onderzoek naar de rol van de overheid en de toezichthouders in de lease-affaire.
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad