Advies rechters:Leasecontracten Dexia onwettig
 
Trouw 3 juni 2006
 
van onze redactie economie
 
Aandelenleasebeleggers kunnen mogelijk meer terugkrijgen van Dexia dan bij een omstreden schikking is afgesproken. Dat is te danken aan een advies van een groep rechters aan al hun collega's.
 
Een jaar geleden blijkt een werkgroep van rechters een geheim advies te hebben uitgebracht over hoe te handelen in de Dexia lease-affaire, zo kon Het Financieele Dagblad gisteren melden. Volgens dit advies valt aandelenlease onder de Wet op het consumentenkrediet (Wck),iets dat Dexia en het ministerie van financiën tot nu toe bestrijden. Op basis daarvan zouden alle lease-contracten van voor 12 april 2003 onwettig zijn en zouden beleggers al hun geld terug moeten krijgen, wat veel gunstiger zou zijn dan wat is af gesproken bij de zogeheten Duisenberg-regeling. Die werd eind april vorig jaar getekend door veel (vertegenwoordigers van) gedupeerden. maar ook meteen afgewezen door veel andere leasebeleggers.
 
Een speciale rechterlijke Dexia werkgroep was uitzonderlijk, zo liet de Rotterdamse kantonrechter T. Geerdes al in september 2004 tegenover Trouw weten. toen de werkgroep werd opgericht. Tot dan hadden gedupeerde Dexia-beleggers al ruim duizend zaken aanhangig gemaakt bij 19 rechtbanken en bij de eerste uitspraken bleken de rechters niet altijd op één lijn te zitten. Dat was onwenselijk, mede vanwege "het gecompliceerde karakter en de maatschappelijk consequenties", aldus Geerdes in 2004.
 
Het Dexia-advies is niet helemaal uniek, het doet denken aan de zogeheten Kantonrechtersformule voor het bepalen van vergoedingen bij het gedwongen ontslag van een werknemer. Een collega van Geerdes in Rotterdam, mr W. Wetzels, bevestigt dat, "al is toen via een enquête onder alle rechters een formule gevonden, terwijl bij Dexia een werkgroep is geformeerd". Rechters blijven vrij om van het advies af te wijken. maar de Kantonrechtersformule wordt breed nagevolgd "In de formule zit echter een zogeheten correctiefactor die rechters de vrijheid biedt om in individuele gevallen tot billijke oordelen te komen", aldus Wetzels, en die vrijheid kent volgens hem ook het Dexia-advies.
 
Rechters hebben nog amper uitspraken gedaan op basis van het advies omdat zaken worden aangehouden tot duidelijk is of de Duisenberg-regeling algemeen verbindend wordt verklaard. Het hof in Amsterdam heeft in de procedure dáárover gisteren om extra informatie van onder meer Dexia gevraagd. Een eindoordeel over deze kwestie valt op zijn vroegst over enkele maanden te verwachten.
 
Copyright Trouw