Rechtsgeldigheid leasecontract betwist
Van onze verslaggever Frank van Alphen
 
AMSTERDAM - Veel contracten voor aandelenlease zijn niet rechtsgeldig omdat de bank Dexia niet de vereiste vergunning had toen deze producten werden verkocht. Op grond hiervan kunnen leasebeleggers hun inleg terugkrijgen.
 
Dit staat in een richtlijn die is opgesteld om rechters een leidraad te bieden bij de honderden rechtszaken van Dexia-klanten tegen hun bank. De richtlijn uit juni 2005 is vrijdag via Het Financieele Dagblad uitgelekt. De Amsterdamse rechtbank zegt dat het een verouderde versie is. Volgens het interne document vallen leasecontracten onder de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Dexia had geen vergunning voor het afsluiten van dergelijke contracten toen het bankbedrijf rond de eeuwwisseling honderdduizenden leaseconstructies aan de man bracht.
 
Volgens de gerechtelijke werkgroep kunnen klanten een beroep doen op dit Wck-argument. Op grond daarvan kan de rechter de overeenkomst vernietigen.
 
‘Ondanks de richtlijn zijn er geen uitspraken over onze producten waarin de rechter het contract heeft vernietigd’, zegt Steven Gelder, woordvoerder van Dexia. ‘Mocht het Wck-argument worden gebruikt dan zullen we nog jaren doorprocederen tot aan de Hoge Raad.’
 
Volgens jurist Joost van Papenveld van de stichting Leaseverlies is het interne stuk van de Amsterdamse rechtbank een bom onder de Duisenberg-schikking. Dit is een compromis tussen enerzijds Dexia en anderzijds de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters en de stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Bij de Duisenberg-regeling ligt de nadruk op het kwijtschelden van een deel van de restschuld die is ontstaan door de waardedaling van de aandelen.
 
Papenveld vindt het niet vreemd dat er nog weinig uitspraken zijn waarin de richtlijn doorklinkt. ‘Lopende zaken zijn vrijwel allemaal stilgelegd sinds de Duisenberg-schikking in april vorig jaar tot stand kwam.’
 
Volgens een aantal advocatenkantoren is de Duisenberg-regeling te mager. Deze kantoren zijn tegen de voorgenomen algemeenverbindendverklaring van de regeling. In het kader van de rechtszaak over de algemeenverbindendverklaring heeft het Amsterdamse gerechtshof vrijdag de Autoriteit Financiële Markten aangewezen als deskundige. Deze toezichthouder moet onderzoeken of Dexia de aandelen, die aan de leaseproducten zijn gekoppeld, daadwerkelijk heeft gekocht.
 
© de Volkskrant