Ellende van aandelenlease zit nog diep
 
door Luc Oggel
 
Provinciale Zeeuwse Courant  03-02-2005
 
GOES - Het aandelenlease-drama heeft ook in Zeeland zijn sporen getrokken. Een door het Platform Aandelen Lease (PAL) gehouden informatie-bijeenkomst voor gedupeerden trok gisteravond een volle bak belangstellenden.
Het gereserveerde zaaltje in Hotel Terminus in Goes, waar de avond plaatsvond, was eigenlijk te klein voor de in groten getale opgekomen toehoorders
.
 
De bijeenkomst was belegd door PAL, dat sinds twee jaar opkomt voor de belangen van mensen die door aandelenlease op de rand van de financiŽle afgrond of zelfs in die afgrond zijn beland. Meer dan een half miljoen Nederlanders hebben in de jaren rond de eeuwwisseling een aandelenlease-contract afgesloten. Ze waanden zich door mooie praatjes van finaciŽle adviseurs van instanties als Dexia, Aegon en Legio-lease spaarder en dachten uitzicht te hebben op een financiŽle klapper. In werkelijkheid bleken ze niet te sparen, maar een lening te hebben afgesloten. Dat kwam echter pas aan het licht op het moment dat de beurzen kelderden. Bovendien werden de 'spaarders' geconfronteerd met een restschuld; de rente over de lening. Aankloppen bij rechterlijke instanties had aanvankelijk geen zin, omdat rechters en advocaten een 'eigen schuld, dikke bult'-houding aannamen. Nu de omvang van de problematiek begint door te dringen, is daar afgelopen jaar een ommekeer in gekomen.
 
Reden voor Piet Koremans, zelf slachtoffer en ťťn van de initiatiefnemers van PAL om een toernee door Nederland te gaan maken en gedupeerden van raad, informatie en adviezen te voorzien.
 
Ook in Goes bleek daar veel behoefte aan. PAL had advocaat H. van de Boezem van Schieman advocaten in Middelburg uitgenodigd om de juridische kant te belichten. De avond spitste zich met name toe op de zogeheten huurkoop-contracten zoals die door bijvoorbeeld Dexia veel zijn verkocht. Veel aanwezigen bleken zo'n soort contract te hebben afgesloten. De constructie houdt in dat er aandelen worden gekocht die in termijnen moeten worden betaald. De koper is echter pas na de laatste termijn ook daadwerkelijk eigenaar. Volgens Koremans en Van de Boezem kunnen die specifieke contracten ongedaan worden gemaakt indien ze niet door beide partners zijn ondertekend. In dat geval kan een vernietigingsbrief worden gestuurd en kan het geld worden teruggevorderd. Een aantal aanwezigen had dat ook gedaan, maar zei dat Dexia dat niet zonder meer accepteert en intimiderende brieven terugschrijft. Die moeten worden genegeerd, adviseert PAL.
 
Om van andere contacten - er zijn tientallen soorten - af te komen, lijkt procederen onvermijdelijk. Er zijn desondanks zeker mogelijkheden, verzekerde Van de Boezem. Het probleem van velen is, zo bleek gisteravond, dat daar geen geld voor is. Bij een bepaald inkomen is het mogelijk om een financiŽle tegemoetkoming voor juridische bijstand aan te vragen. Procedures zijn een bovendien een tijdrovende aangelegenheid. Voor de meeste gedupeerden zal het daarom op meerdere manieren nog lang duren voordat het aandelenlease-hoofdstuk kan worden afgesloten.
 
Meer informatie over PAL is te vinden op www.platformaandelenlease.nl
 
Copyright © 2005 Provinciale Zeeuwse Courant