Gedupeerden aandelenlease vragen oordeel Hoge Raad
 
Van een onzer verslaggeefsters
 
AMSTERDAM - De belangenbehartigers van circa 60.000 aandelenlease-gedupeerden hebben de Hoge Raad gevraagd rechters duidelijke richtlijnen te geven hoe zij moeten oordelen in aandelenlease zaken. Op dit moment zijn de rechters in ons land sterk verdeeld.
        De Vereniging Consument en Geldzaken, Stichting Platform Aandelenlease, Dommerholt Advocaten te Zwolle en Leaseproces te Amsterdam hebben bij de Procureur Generaal bij de Hoge Raad een verzoek ingediend tot het instellen van Cassatie in het belang der wet.
       In de jaren 1997 tot 2002 verkochten Aegon, Dexia en nog enkele andere banken samen meer dan één miljoen aandelenlease-contracten. Het risico bleek groter dan vooraf werd voorgesteld.
 
Eerder ging een deel van de gedupeerden akkoord met de Duisenberg-regeling maar velen procedeerden verder in de hoop op een hogere schadevergoeding.
       De rechtbanken worden nu overbelast door de stortvloed aan zaken. De Hoge Raad kan met een uitspraak een eind maken aan de verdeeldheid en diverse rechtbanken en Gerechtshoven een instructie geven hoe de zaken moeten worden afgedaan.
       De indieners gaan ervan uit dat de Hoge Raad binnen korte tijd, dat wil zeggen binnen een termijn van 4 maanden uitspraak kan gaan doen over de verschillende rechtsvragen die aan de Procureur-Generaal zijn voorgelegd.
 
© 1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden