Delta Lloyd wil schade polissen ineens afkopen
 
OMBUDSMAN ZIET KANSEN REGELING
Na Delta Lloyd volgen nog twee verzekeraars
 
• door THEO BESTEMAN
 
AMSTERDAM – Delta Lloyd is als eerste verzekeraar bereid al zijn oude beleggingsverzekeringen voor te leggen aan klachteninstituut Kifid en Ombudsman Jan Wolter Wabeke om een oordeel over te hoge kosten af te dwingen. Door collectief afspraken te maken, zo heeft bestuursvoorzitter Niek Hoek aan Wabeke gemeld, wil Delta Lloyd de impasse rond de dure ’woekerpolissen’ vlot trekken en tot schadevergoeding aan gedupeerden komen.
 
        Volgens bronnen rond het overleg over woekerpolissen zijn minstens nog twee grote verzekeraars bereid collectief tot schadeafhandeling te komen. „Mits Delta Lloyd tot een goede regeling komt, is het eerste schaap over de dam en volgt de rest”, aldus een bron. „De Delta Lloydregeling moet wel spijkerhard vastliggen.”
       Er zijn in totaal 6,5 miljoen beleggingspolissen in omloop. Delta Lloyd bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd over een collectieve overeenkomst.
       Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke beoordeelt momenteel een geschil over een verzekering tussen Delta Lloyd en een vermeende gedupeerde.
       Zijn oordeel over de maximaal te berekenen kosten in deze voorbeeldzaak, dat beide partijen als bindend aanvaarden, zou doorgevoerd kunnen worden voor alle polissen van Delta Lloyd, zo heeft dit concern gemeld. „De gesprekken daarover lopen nog, maar het ziet er niet slecht uit”, reageert de Delta Lloyd-woordvoerder.
       Ombudsman Wabeke bevestigt de proefzaak met een Delta Lloyd-polis. Dat heeft „tot zeer constructieve gesprekken geleid. Het verloop is dusdanig dat ik voorzichtig optimistisch ben over de vruchtbaarheid van een vervolg”.
       Andere betrokkenen wijzen op egeltjesgedrag: de schade van de woekerpolissen wordt door alle verzekeraars in zekere mate erkend, maar niemand durfde zich als eerste voor een schaderegeling te melden. Niek Hoek heeft volgens bronnen als oud-voorzitter van het Verbond van Verzekeraar „voorzichtig de eerste stap gezet, de anderen kijken toe”. Hoek werd destijds geconfronteerd met de eerste claims en zou zich schatplichtig voelen om het probleem snel op te lossen. Delta Lloyd loopt waarschijnlijk ook veel minder risico dan andere concerns vanwege het grote aantal zogeheten kapitaalgarantieproducten, waarbij een minimale uitkering is gegarandeerd en waarvoor de verzekeraar miljoenen in kas moet houden.
 
Ombudsman Wabeke schatte de totale schade van de woekerpolisaffaire voor verzekeraars op minimaal €2 miljard, consumentenstichtingen claimen minstens het dubbele en hebben rechtsprocedures tegen Delta Lloyd en NationaleNederlanden in gang gezet.
       Door alle producten – er zijn ongeveer duizend soorten in omloop – nu eerst langs het klachteninstituut Kifid te leiden, voegen de verzekeraars zich naar het oordeel van de Ombudsman. Zijn de gedupeerden en de claimstichtingen zoals stichting Verliespolis het niet eens met het oordeel, dan volgt alsnog een gang naar de rechter. Maar die kan jaren in beslag nemen.
       Nadat de AFM met onderzoek in 2006 de extreem hoge kosten voor deze polissen blootlegde, heerst rond terugbetaling van teveel berekende kosten een impasse. Alle verzekeraars wachten momenteel op het onafhankelijk onderzoek naar de kosten per polis in opdracht van minister Bos (Financiën).
       Eind december hoopt toezichthouder AFM inzicht te bieden in de eerste vijftig representatieve soorten producten.
       Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek gaat gemiddeld 40% van de maandpremie eerst op aan kosten. Met de rest wordt belegd.
       Door alsnog akkoord te gaan met een regeling via de ombudsman denken verzekeraars het tumult van het onafhankelijk feitenonderzoek te ontlopen. Met deze eerst stap bij Wabeke proberen de grote verzekeraars de affaire met woekerpolissen achter zich te laten. „Een regeling is dichter bij dan ooit”, zegt een verzekeraar over de lopende gesprekken.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.