Rechters achten bulk effectenlease ongeldig
 
Mogelijk bom onder Duisenberg-schikking van Dexia
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Gedupeerde aandelenleasebeleggers kunnen ingelegd geld terugkrijgen en zijn aanbieder Dexia in beginsel geen geld meer schuldig. De leasecontracten zijn namelijk ongeldig, omdat de bank niet beschikte over de vereiste vergunning.
Dat concludeert een landelijke werkgroep van in leasezaken gespecialiseerde rechters in een advies aan alle andere rechters in het land. Dat advies is in het bezit van deze krant. De werkgroep geeft hiermee een richtsnoer voor andere rechters die moeten oordelen in individuele Dexia -zaken. Minister Zalm (FinanciŽn) en Dexia stellen volgens de rechters ten onrechte dat lease niet onder de Wet op het consumentenkrediet valt (Wck).
 
De schadevergoeding die de rechters aan de Dexia -klanten op grond van de Wck-overtreding willen toekennen, kan royaler zijn dan Dexia overeen is gekomen in een schikking met de stichtingen Leaseverlies, Eegalease, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters. Die schikking, onder de naam van de bemiddelaar bekend als de Duisenberg-regeling, komt er op neer dat klanten een derde van de restschuld moeten betalen aan Dexia en hun ingelegde gelden kwijt zijn. De geheime stukken zijn 'een bom onder de Duisenberg-schikking', reageert Joost Papenveld van Leaseproces.
 
De werkgroep geeft ontevreden aandelenleasebeleggers op een aantal punten gelijk met hun klachten over aandelenleaseovereenkomsten. Dexia heeft volgens de rechters niet alleen de Wck-vergunningplicht geschonden, maar lijkt ook de zorgplicht en informatieverplichtingen niet na te leven. Maar de rechters wijzen ook enkele veelgehoorde klachten van de hand. Zo is van misleiding geen sprake.
 
Ontevreden aandelenleasebeleggers en hun advocaten concluderen op basis van de informatie van deze krant over de geheime gerechtelijke stukken dat doorprocederen meer oplevert dan schikken. Want met name de schending van de Wck-vergunningplicht door Dexia kan grote gevolgen hebben. Daardoor zijn alle aandelenleasecontracten die Dexia voor 12 april 2003 - de dag waarop Dexia een Wck-vergunning van de Autoriteit FinanciŽle Markten kreeg - ongeldig. Dat kan betekenen dat de klant geen restschuld moet betalen en Dexia inleg terug moet betalen aan de klant.
 
Als het gaat over schendingen van de zorgplicht en informatieverplichtingen komt de werkgroep tot tot een genuanceerdere schadeverdeling tussen klant en Dexia . Zo geldt volgens de rechters voor het schenden van de zorgplicht dat de schade, afhankelijk van individuele omstandigheden, redelijk en billijk over klant en bank verdeeld moet worden. Dexia moet ingelegd geld daarvoor alleen 'in het uiterste geval' terugbetalen.
 
De vertrouwelijke stukken, 'Beslismodules in aandelenleaseprocedures' en 'Beslismodule in aandelenleaseprocedure geactualiseerd', zijn van 17 juni en 22 juni 2005. Jurisprudentie is er sinds begin 2005 nauwelijks. De stukken moeten rechters 'een referentiekader' geven in de 6000 lopende leaseprocedures en moeten 'de rechtseenheid' bevorderen. De modules zijn via de Raad voor de Rechtspraak en in overleg met civiele en kantonrechters opgesteld door de Dexia -werkgroep van rechtbank Amsterdam. Werkgroepslid F. van der Hoek benadrukt dat de krant niet de laatste beslismodules bezit.
 
Dexia zegt het Wck-punt tot bij de Hoge Raad uit te gaan vechten.
 
Richtsnoer rechters
 
Dexia had vergunning moeten hebben onder Wet op consumentenkrediet
 
Daarom zijn effectenleasecontracten ongeldig
 
Individueel doorprocederen kan door dit advies meer gaan opleveren dan meedoen in Duisenberg-schikking
 
Dit advies treft 713.540 leasecontracten van 394.486 Dexia -klanten
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad

Onderstaand kunt u de beslismodules lezen:

De beslismodule 1(pdf)

De beslismodule 2 (pdf)