Rechtszaken
 
NRC Handelsblad 2 februari 2008
 
Erica Verdegaal
 
Na vijf jaar juridisch doorbijten krijgen zo'n 8.800 aandelenleasebeleggers waarschijnlijk hun ingelegde geld, restschuld plus de wettelijke rente erop terug. Kans op deze hoofdprijs maakt een eliteclubje van 1,5 procent van alle gedupeerden.
Ze hebben allemaal een lease-contract van bankverzekeraar Dexia zonder handtekening van hun partner. Bovendien hebben ze vr 31 juli 2007 schriftelijk afgezien van de Duisenbergregeling. Dexia-gedupeerden die dat laatste niet deden, krijgen hooguit een deel van hun restschuld kwijtgescholden; hun investering zijn ze kwijt.
Hiermee nadert het Dexia-drama haar ontknoping. De lease-strijd is echter niet voorbij. Op www.platformaandelenlease.nl   bruist het van (groeps)procedures tegen Aegon, Spaarbeleg, For-tis/Groeivermogen, Nationale-Nederlanden, Ohra en DSB. Maken die nog kans op schadevergoeding? Heeft juridisch strijden zin? Aandelenlease-expert mr. Anton Weenink van de Vereniging Consument & Geldzaken denkt van wel. De andere rechtszaken staan los van Dexia, maar zijn volgens hem nog steeds kansrijk.
Het is wel ingewikkeld en duurt lang. Een benadeelde die procedeert, krijgt schadevergoeding als zijn leasebank juridisch aantoonbaar in de fout is gegaan. Een fout bij Dexia is de ontbrekende toe-stemming van huwelijkspartners. Bij de rechtszaken van Consument & Geldzaken tegen Aegon Spaarbeleg en Fortis/Groeivermogen is een hele waslijst rechtsinbreuken in stelling gebracht. De toekomst moet leren op grond waarvan de eisers gelijk krijgen en welke schadeloosstelling daaruit voortvloeit.
Je moet wel geduld hebben. Gerekend vanaf 2004 laat het laatste gerechtelijke oordeel zes tot acht jaar op zich wachten. Nu liggen veel zaken nog niet bij de Hoge Raad. Om tijd te winnen hebben diverse partijen de procureur-generaal bij de Hoge Raad verzocht een cassatieprocedure in het belang der wet in te stellen. Dat kan als lagere rechters sterk verschillend oordelen zoals bij aandelenlease. Hierdoor krijgen gedupeerden hopelijk versneld duidelijkheid over de rechtsinbreuken door leasebanken en de eventuele compensatie.
De media-aandacht rond Dexia deze week heeft veel in slaap gesukkelde leaseslachtoffers weer wakker geschud. Komt er toch schadevergoeding? Alle Dexia-slachtoffers zijn, op circa 20.000 doorstrijders na, uitgespeeld. De claims van andere gedupeerden kunnen volgens Weenink verjaard zijn als ze meer als 5 jaar geleden wisten wat hun schade was. Je hebt bijvoorbeeld een eindafrekening van je leasebank gehad in 2002 en daarna geen stuitings-brief gestuurd. Dat is een brief die de verjaring van je claim een tijdje opheft. Dit zegt Weenink voorzichtig, want in 1997 heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald dat bij een collectieve rechtsprocedure ook de verjaring collectief wordt gestuit. Daardoor heeft een grotere groep gedupeerden mogelijk toch nog rechten.
Wie kans op genoegdoening wil, moet nu een stuitingbrief naar zijn leasebank sturen en aansluiting zoeken bij een al lopende rechtszaak. Om de kosten hoefje dat vaak niet te laten. Die stuitingsbrief staat gratis op diverse internetsites. Voor procederen tegen Fortis/Groeivermogen of Sprintplan van Spaarbeleg vraagt Consument & geldzaken 20 euro van leden (23 euro per jaar). Ook een rechtsbijstandsverzekering met zeer uitgebreide dekking kan helpen, of gesubsidieerde rechtshulp als je aan de inkomens- en vermogenseisen voldoet (zie www.hetjl.nl). Verder zijn er groepsprocessen waarvoor je een beperkt, duidelijk tarief betaalt. U twijfelt nog? Onderschat de mogelijkheden van rechtszaken niet, al vraagt het een behoorlijke portie geduld. Bedenk ook dat aan aandelenlease meestal heel dik is verdiend. Aegon heeft alleen met Sprintplan zo'n 650 miljoen euro rente binnengehaald. Hun tot nu toe uitgekeerde schadevergoedingen zijn daarvan een minieme fractie. Procederen is ook een vorm van solidariteit. Consumenten die zich aaneensluiten, kunnen een onverslaanbare partij worden voor aanbieders van slechte producten. Dat laat de Dexia-zaak zien.
 
Hulp, voorbeeldbrieven en informatie op www.platformaandelenlease.nl (06 44422838) www.sprintplan-claim.nl of www.fortisgroei-vermogenclaim.nl
 
Copyright (C) NRC Handelsblad