Dexia: het risico van doorprocederen
 
Het Algemeen Dagblad 2 februari 2007
 
Door WALTER DEVENIJNS
 
Vijf jaar vochten tienduizenden gedupeerde aandelenleasers tegen Dexia. Ministers, bemiddelaars, rechters en geschillencommissies maakten kennis met een echte volksopstand. Een regeling moet voor rust zorgen.

Het aandelenlease-drama lijkt voor veel mensen beŽindigd nu het Amsterdamse gerechtshof de Duisenberg-regeling algemeen verbindend heeft verklaard. Toch is het nog steeds onrustig. Ontevreden advocaten willen verder vechten. Wees voorzichtig, zeggen anderen. De belangrijkste vragen op een rij.
 
Wat is er nu precies door de uitspraak veranderd?
Voor de deelnemers van de Duisenberg-regeling niets, hun zaak is afgerond. Gedupeerden die toch door willen 'vechten' moeten dat wel duidelijk maken door een officiŽle mededeling te sturen naar de notaris.
Ik wil doorprocederen. Hoe moet dat?
U stuurt een brief met uw verklaring dat u wil doorgaan met uw juridische strijd naar: Van Buttingha Wichers Netwerk Notarissen, T.a.v. mr. J.E. Kielstra, Lange Voorhout 24, 2514 EE Den Haag.
 
Wat is de Duisenberg-regeling?
Het is een compromis tussen Dexia Bank Nederland (vml. Legiolease) en de vier opposanten Leaseverlies, Eegaverlies, VEB en de Consumentenbond. Onder druk van wijlen oud-DNB-president Duisenberg kwam Dexia over de brug met een financiŽle regeling, waarbij een deel van de restschuld werd kwijtgescholden. Dexia zou daarvoor maximaal 1 miljard uittrekken. Gelukkig voor Dexia werd de regeling met 200 miljoen aangevuld door Aegon, de verzekeraar die Legiolease tenslotte groot heeft gemaakt en dus ook medeverantwoordelijk is voor de aandelenleaseramp.
 
Hoe werkt die regeling?
Allereerst geldt de voorwaarde dat u altijd uw inleg heeft betaald en niet tussentijds heeft stopgezet. Grof gezegd wordt een deel van de restschuld kwijtgescholden. Maar als uw partner het aandelenleasecontract nooit heeft getekend, dan wordt uw restschuld geheel kwijtgescholden. Om alle details van de zeer omvangrijke regeling weer te geven op deze pagina is overigens niet mogelijk. Een eenvoudig, maar informatief schema kunt u vinden op de www.platformaandelenlease.nl/DexiaSchema.htm.
 
Dankzij het gerechtshof van Amsterdam van afgelopen week is de Duisenberg-regeling voor iedere Dexia-aandelenleaser van toepassing. Door de regeling 'algemeen verbindend' te verklaren geldt de schikking ook voor die mensen, die zich niet bij de toenmalige Dexia-oppositie hebben aangesloten.
 
Krijg ik bij de rechter meer geld terug dan via de regeling?
Moeilijk te zeggen. Aangeraden wordt allereerst informatie in te winnen over het succes van een dergelijke juridische procedure. Volgens advocaat Paul van Straaten van Vermogensmonitor zal de Duisenberg-regeling waarschijnlijk dť leidraad worden voor andere rechters. Wel hebben 'schrijnende gevallen', zoals een AOW'er met een ton restschuld, een grotere kans om de procedure te winnen waarbij niet alleen de restschuld wordt kwijtgescholden, maar ook de inleg terugbetaald. ,,Bij kleine bedragen heeft het geen zin om naar de rechter te stappen. Een advocaat kost immers ook geld. En je moet er emotioneel tegen kunnen dat een zaak jaren kan gaan duren,'' zegt Van Straaten.
 
Ook Joost Papeveld van Leaseproces benadrukt dat er eerst een advies moet worden aangevraagd: ,,Stel je hebt een restschuld van 2700 euro, dan is een gang naar de rechter zinloos.''
 
Zijn organisatie gaat er in het algemeen van uit dat een rechtszaak wel zin heeft. Een gedupeerde belegger kan bij de rechter veel meer geld terugkrijgen dan via de Duisenberg-regeling. In het afgelopen weekeinde hebben zich volgens Papeveld bij Leaseproces honderden belangstellenden gemeld voor een advies over wel of niet het gevecht aangaan met Dexia. Daarnaast vermoedt hij dat de Duisenberg-regeling voor veel beleggers niet meer van toepassing is. Want door het stijgen van de beurskoersen is de waarde van hun beleggingsportefeuile gegroeid en de restschuld verdwenen. Fijn voor Dexia want die kan het schikkingsgeld op zak houden, merkt Papeveld op.
 
Let wel: wie gaat procederen, kan geen aanspraak meer maken op de Duisenberg-schikking. De Consumentenbond waarschuwt ook voor 'slechte' advocaten die te weinig kennis hebben om een goede procedure te voeren.
 
Wat doet de Amsterdamse rechtbank ondertussen na de uitspraak van het hof?
De Amsterdamse rechtbank heeft ongeveer 4500 procedures van gedupeerde beleggers op ijs gelegd. Nu het hof met een uitspraak is gekomen, verwacht Amsterdam dat het juridische carrousel weer wordt gestart.
 
Hoeveel zaken gaan lopen is onduidelijk, maar om de verwachte toestroom in goede banen te leiden, heeft de rechtbank een nieuw team effectenlease in het leven geroepen. Uiteindelijk worden Šlle leasezaken individueel door de rechter beoordeeld. Daarbij kijkt de rechter naar het soort contract, de persoonlijke omstandigheden en de wijze waarop de overeenkomst is gesloten.
 
Ik wacht gewoon. Moet ik iets doen?
Nee. U hoeft niets te doen. Dexia zal alle aandelenleasers die zich nog niet hebben aangemeld voor de schikking, een brief sturen met uitleg.
 
Andere leasecontracten
 
Duisenberg-regeling is niet van toepassing
 
Bijna alle partijen die ooit in de vette jaren '90 leasecontracten hebben aangeboden,worden
Onder vuur genomen door boze advocaten en gedupeerde beleggers. Ze claimen vaak een schadevergoeding of willen hun geld terug, want volgens de klagers is niets verteld over de risico's van beleggen met geleend geld.
DSB,een kleine speler,staat op het punt te worden gedagvaard middels een collectieve aanklacht, zo meld de advocaat Rob Silvertand onlangs.Het gaat om de zogenaamde Stapelkredieten, waarbij mensen geld verloren. Silvertand eiste daarom een schadevergoeding.Inmiddels voeren hij en DSB overleg.Veel wil de advocaat er niet over zeggen, want dat zou de onderhandelingen kunnen schaden.
Fortis, een van de grotere verkopers, wordt ook belaagd na diverse nederlagen te hebben geleden bij effectencommissie DSI, terwijl Aegon wordt aangesproken wegens de Vliegwielen en Sprintplannen. Na een nederlaag in Leeuwarden bij het gerechtshof
Claimden advocaten een vergoeding van miljarden euro's voor ruim honderdduizend mensen,
maar of die claim haalbaa ris, is de vraag. In,een ander proces wees een Utrechtse rechtbank
een collectieve claim af voor 1409 klanten van het Sprintplan.
De Duisenberg-regeling is niet van toepassing op deze drie verkopers,hoewel Aegon volgens
een advocaat wel de Duisenberg formule hanteert bij het schadeloosstellen van gedupeerde beleggers.
 
Copyright (c) Algemeen Dagblad