Alléén geldig als partners samen hebben getekend
 
Nederlaag Dexia in leasecontracten
 
Van een onzer verslaggevers
 
Algemeen Dagblad 2 februari 2005
 
Dexia Bank Nederland heeft een zware juridische nederlaag geleden. De rechters van het Bossche gerechtshof vinden in een voorlopige uitspraak dat beide levenspartners een aandelenleasecontract ondertekend moeten hebben. Is dat niet gebeurd, dan is contract ongeldig.
 
De uitspraak is belangrijk, want het is de eerste keer dat een hoger rechtsorgaan zich in hoger beroep heeft uitgesproken over een aandelenleasecontract. Drie aandelenleasers die ieder de beruchte Winstverdriedubbelaar hadden gekocht, waren door Dexia voor de rechtbank van Roermond gesleept met de eis de schuld af te betalen. De partners van de gedaagden vonden dat het contract ongeldig was, want zij hadden het contract niet mede ondertekend en dat was volgens de wet toch de eis.
 
Dexia vond van niet. De rechtbank in Roermond gaf de Belgisch-Franse bank gelijk, waarop het drietal in hoger beroep naar het Bossche gerechtshof stapte.
 
Dexia verklaarde gisteren in een reactie niet blij te zijn met het resultaat. De bank heeft haar hoop gevestigd op de Hoge Raad, het allerhoogste rechtsorgaan van Nederland. Na een uitspraak van de Hoge Raad is de juridische strijd of een leasecontract wel of niet geldig is, definitief beslecht. Mocht Dexia ook onderuit gaan bij de Hoge Raad dan moet de bank mogelijk tienduizenden contracten, waarbij belegd is met geleend geld, ontbinden.
 
De strijd tegen de leasecontracten kent momenteel drie routes en vele betrokkenen. Niet alleen Dexia wordt steeds vaker voor de rechter gesleept, maar ook Aegon die de aandelenlease in de gekke beursjaren via dochter Labouchere groot heeft gemaakt, en Fortis raken betrokken.
 
Schending van de zorgplicht en het niet ondertekend hebben van een contract door één van de twee partners bieden tot nu toe de beste kans op een jurdisch succes. Het pad dat de stichting Leaseverlies heeft gekozen - misleiding bij de verkoop - is daarentegen een stuk moeilijker. Er lopen nog hoger-beroepsprocedures bij het hof en Arnhem en Amsterdam. Het hof in Amsterdam komt waarschijnlijk in april met een uitspraak.
 
Volgens Piet Koremans, vertegenwoordiger van de belangenvereniging Pal, lopen er inmiddels 2500 rechtszaken over de leasecontracten. Alleen al in Amsterdam zou het aantal 1000 bedragen. Dexia sleept beleggers voor de rechter, of de leasers procederen tegen Dexia.
 
Coppyright Het Algemeen Dagblad