Wel massaclaims, maar geen Amerikaanse toestanden
 
NOORDWIJK AAN ZEE (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven kijkt met argusogen naar de agressieve claimcultuur in de Verenigde Staten. In de VS echter neemt de krtiek op het eigen systeem juist toe.
 
"Bij ons ontstaat steeds meer de algemene opvatting dat collectieve acties voor schadevergoedingen misbruikt worden", zei topambtenaar Daniel Meron van het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag tijdens een seminar van advocatenkantoor NautaDutilh. 
 
De kritiek in de VS richt zich voornamelijk op de advocatenfirma’s die de collectieve schadeclaims, ook wel ’class actions’ genoemd, op poten zetten. Amerikaanse advocaten speuren graag naar mogelijkheden om nieuwe zaken aan te spannen, omdat dit uiterst lucratief werk genereert. Het is geen uitzondering als de raadslieden uiteindelijk 30 procent van de schadevergoeding incasseren. 
 
Meron haalt een zaak tegen Bank of Boston aan om te illustreren dat de jacht op schadezaken tot uitwassen leidt. In dat geval pakte de rekening die de advocaten indienden hoger uit dan de schadevergoeding die de rechter toewees aan de gedupeerden klanten van de bank. 
 
Volgens bestuursvoorzitter Marc Blom van NautaDutilh "krijgen we hier geen Amerikaanse toestanden". "Maar we moeten wel voorbereid zijn op massaclaims."
 
In de praktijk is momenteel al te zien dat ontevreden klanten de krachten bundelen om de juridische strijd aan te gaan met een bedrijf. In het conflict rondom aandelenlease hebben groepen beleggers processen aangespannen tegen onder meer Dexia, Fortis en Aegon. 
 
Ben Knüppe houdt zich bij de Nederlandse tak van Dexia bezig met juridische zaken. Hij vindt het op zich niet erg dat klanten samen optrekken tegen een bedrijf. Liever één massaclaim dan een massa claims, luidt zijn redenering. 
 
De bestuurder van Dexia Bank Nederland pleit wel voor een keurmerk voor belangenclubs die consumenten vertegenwoordigen. "Want er is veel kaf tussen het koren. Een stichting of vereniging is in een uurtje opgericht, maar voor goed optreden als rechtspersoon is heel wat meer nodig."
 
De roep om een keurmerk wordt onder meer ondersteund door bedrijfsadvocaat Daan Lunsingh Scheurleer van NautaDutilh. Het Nederlandse ministerie van Justitie reageert minder happig op voorstellen voor een keurmerk. Volgens directeur-generaal Piet Holthuis van het ministerie ligt dat niet zo makkelijk, omdat je een belangenclub niet kan verbieden naar de rechter te stappen. "In principe mag iedereen procederen."
 
Om de afhandeling van massaclaims te bevorderen, heeft het ministerie wel een nieuwe wet gemaakt. Deze wet is in de zomer van kracht geworden en zorgt ervoor dat een overeenkomst over de afhandeling van schade die veel mensen raakt, algemeen bindend kan worden verklaard. Voorwaarde is wel dat de belangenclubs en het betrokken bedrijf samen tot een overeenkomst komen. 
 
De nieuwe wet wordt gebruikt voor de afronding van het conflict rond de beleggingen met aandelenlease van Dexia. De belangenverenigingen en Dexia hebben de rechter gevraagd om de schikking hierover bindend te verklaren voor alle gedupeerden.

© 1996-2005 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.