Verdubbeling capaciteit rechtbank Amsterdam
Vanaf februari 2008 wordt de capaciteit van de rechtbank Amsterdam in aandelenleasae-zaken verdubbeld. De rechtbank kan dan 50 comparities (mondelinge behandelingen) per week houden. Verder streeft de rechtbank ernaar om zoveel mogelijk zaken af te handelen zonder dat een comparitie nodig is. Hiervoor is echter de medewerking van beide partijen nodig. De rechtbank heeft Leaseproces en Dexia daarom uitgenodigd voor een zogenaamde regiezitting, om te vernemen hoe zij daartegenover staan. Deze zitting is inmiddels gehouden op 20 december jl. Uiteraard heeft Leaseproces tijdens die zitting 100 procent medewerking aan een efficiŽnte afhandeling toegezegd. Helaas bleek deze bereidheid bij Dexia niet of nauwelijks aanwezig te zijn. Wij hebben echter alle vertrouwen in een efficiŽnte aanpak door de rechtbank, zodat alle zaken alsnog binnen een redelijke termijn kunnen worden afgewikkeld. Wij hopen daarbij dat er spoedig uitspraken van de Hoge Raad komen, die de zaak in een stroomversnelling kunnen brengen. Helaas kan niemand op dit moment precies zeggen hoe lang de afhandeling nog gaat duren.
 
Intussen probeert Dexia weer een wig te drijven tussen Leaseproces en de cliŽnten van Leaseproces door brieven te versturen waarin de zaak wordt omgedraaid en waarin wordt gesuggereerd dat juist Dexia aanstuurt op een snelle afwikkeling en dat Leaseproces de zaak vertraagt. Helaas is de werkelijkheid dat Dexia tot op heden op alle verzoeken van Leaseproces om op bepaalde punten samen te werken, zodat de rechtbank haar werk sneller kan doen, negatief heeft gereageerd.
Bron : www.leaseproces.nl