Amstelveen, 26 november 2006

PERSBERICHT

 

POLISHOUDERS IN ACTIE TEGEN BELEGGINGSVERZEKERINGEN

Stichting Woekerpolis Claim bereidt miljoenenclaim voor

 

De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) kondigt juridische actie aan tegen aanbieders van beleggingsverzekeringen zoals Nationale Nederlanden, Interpolis en AEGON. Deze actie is van belang voor honderdduizenden polishouders. Beleggingsverzekeringen liggen al sinds 1995 onder vuur. De Stichting WPC voert collectieve actie en ondersteunt individuele claims. Polishouders kunnen zich aanmelden via www.woekerpolisclaim.nl.

 

Uit onderzoek blijkt dat beleggingsverzekeringen hoge kosten en aanzienlijke risico’s kennen. Hierdoor wordt het beoogde eindkapitaal vaak niet gehaald. Soms ontvangt de polishouder zelfs minder dan de premies die hij heeft ingelegd. Wanneer de uitkering nodig is om bijvoorbeeld een hypotheekschuld af te lossen, kan de klant in problemen komen.

“Dit geldt vooral voor beleggingshypotheken”, zegt Guido Kruithof, financieel deskundige en bestuurslid van de Stichting. “In de verzekering wordt vaak geen rekening gehouden met het feit dat hypotheken in heel veel gevallen tussentijds worden afgelost lang vóór het verstrijken van de looptijd, bijvoorbeeld bij verhuizing.”

 

Jeroen Wendelgelst, advocaat financieel consumentenrecht en voorzitter van de Stichting WPC, geeft aan dat verzekeraars vermoedelijk zowel hun informatieplicht als hun zorgplicht hebben geschonden. “Polishouders worden vaak niet of nauwelijks geďnformeerd over de kosten en risico’s. Ook de Ombudsman Levensverzekering heeft hier de afgelopen jaren diverse keren op gewezen. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid van verzekeraars voor mogelijk vele honderden miljoen euro’s.”, aldus Wendelgelst. De Stichting WPC roept polishouders op hun verzekeraars aan te schrijven om verjaring van hun mogelijke claims te voorkomen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van modelbrieven op de website van de Stichting. Deze voorziet ook in een rekenmodule die polishouders een indicatie geeft van het resultaat en rendement van hun beleggingsverzekering. Aangesloten polishouders kunnen via stemknoppen op de website bovendien meebeslissen over de acties van de Stichting.

 

De afgelopen 10 jaar zijn diverse uitgebreide onderzoeken naar beleggingsverzekeringen gedaan. De Stichting WPC concludeert nu na eigen vervolgonderzoek dat de tijd rijp is voor actie, zoals het aansprakelijk stellen van verzekeraars. “Snelle actie is noodzakelijk, ook om verjaring van claims te voorkomen,”, zegt Wendelgelst. Onlangs werd bekend dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) en financiële tussenpersoon Independer via een platform nader onderzoek willen doen naar beleggingsverzekeringen. Kruithof: “Onderzoek is nuttig, maar wij zijn al een paar stappen verder.” Kruithof noemt het opmerkelijk dat VEH en Independer, die zélf beleggingsverzekeringen hebben verkocht, deze producten nu aan de kaak stellen.