Wijziging in de procedure voor toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) per 1 april 2006
 
Aanvragen gesubsidieerde rechtsbijstand vanaf 1 april 2006
 
Met ingang van 1 april 2006 verloopt het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel het aanvragen van een toevoeging genoemd) anders dan u gewend bent.
 
Er is géén verklaring omtrent inkomen en vermogen ("viv") meer nodig. Uw advocaat heeft alleen een kopie van een (geldig) legitimatiebewijs of vreemdelingendocument nodig. Verder is het belangrijk om te weten of het adres waar u in de gemeente bent ingeschreven, hetzelfde is als het adres waar u woont.
 
De aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door uw advocaat verstuurd naar de Raad voor Rechtsbijstand. Deze Raad beslist uiteindelijk of u gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt. Uw gegevens worden eerst gecontroleerd bij de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA). Als deze in orde zijn, wordt bij de Belastingdienst navraag gedaan naar uw inkomen en vermogen.
 
In plaats van het controleren van uw huidige inkomen en vermogen, wordt er gekeken naar uw inkomen van 2 jaar geleden (in 2006 wordt er dus gekeken naar het jaar 2004). Er wordt gekeken naar uw belastbaar jaarinkomen (uw verzamelinkomen of uw belastbaar loon, zoals dat bekend is bij de Belastingdienst).
 
U bent nog steeds een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van uw inkomen (zie hierna).
 
Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, gelden de volgende criteria:
Voor onder meer asielzoekers, gedetineerden, de failliet, de saniet en de benadeelde partij in een strafzaak geldt een afwijkende regiem voor de eigen bijdrage.
 
Voor toetsing van uw vermogen wordt er gekeken naar uw heffingsvrije vermogen (zoals dit bekend is bij Belastingdienst). De grens voor dit vermogen bedroeg in 2004 voor een alleenstaande € 19.252,= en voor gehuwden/samenwonenden tezamen was dit € 38.504,=. Indien u de zorg heeft voor minderjarige kinderen, wordt dit heffingsvrije vermogen verhoogd met € 2.571,= per kind. Had u (in 2004) volgens de Belastingdienst meer vermogen dan zoals hier vermeld, dan komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking.
 
Als uw inkomen sinds het peiljaar (2004) met (tenminste) 15% verminderd is, mag u een aanvraag doen om uw huidige inkomen en vermogen te laten toetsen (dit heet het aanvragen van een peiljaarverlegging). Uw advocaat kan u hier zonodig meer over vertellen.
 
Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie: www.rvr.org