Rapport van de AFM over de aankoop van aandelen door Dexia vertraagd.
 
Op 20 juni j.l. werd door het gerechtshof in Amsterdam aangekondigd dat de AFM is aangewezen om een onderzoek te verrichten naar de aankoop van de aandelen door Dexia. Dit onderzoek wordt gedaan onder leiding van Mr. Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam, die als Raadsheer Commissaris is aangesteld. Mr. Cortenraad heeft middels een brief  aan onze advocaten laten weten dat de oorspronkelijke datum van indiening, 14 agustus 2006, niet zal worden gehaald.
Hij schrijft: "Voor de goede orde wijs ik erop dat het concept rapport van de AFM, naar het zich thans laat aanzien, niet vr september 2006 valt te verwachten".
 
Onze verwachting is dat het wel half september zal worden. Hierna hebben de betrokken partijen (waaronder PAL) 14 dagen de tijd om te reageren op het concept rapport. Daarna zal er een definitief rapport komen en zal het hof een datum bekenstellen wanneer een uitspraak gedaan zal worden over het wel of niet verbindend verklaren van de Duisenberg regeling. Verwachting is dat dit ergens in oktober wordt. Een lange adem en geduld is nog steeds nodig in deze slepende aandelenlease affaire.
 
Stichting Platform Aandelen Lease