Het gerechtshof in Amsterdam heeft de AFM opdracht gegeven om te onderzoeken of de aandelen door Dexia zijn aangekocht zoals in de honderdduizenden contracten is beloofd.
Op 28 september verscheen het concept rapport van de AFM en op 9 oktober verscheen het definitieve rapport. In hoofdstuk 7 van het definitieve rapport wordt ingegaan op de reacties van de verweerders, met name de reactie van het Samenwerkingsverband, en verzoekers. Dankzij de gedegen bemerkingen en opmerkingen van de advocaten van het Samenwerkingsverband in hun reacties op het AFM rapport en het verweer tegen een verbindend verklaren van de Duisenberg regeling is het nog maar de vraag of het verzoek van Dexia cs zal worden toegewezen.
De advocaten van het Samenwerkingsverband, die namens ruim 25.000 gedupeerden verweer voeren tegen het verzoek om de Duisenberg regeling verbindend (verplicht) te stellen voor de Dexia gedupeerden, hebben op 13 oktober en op 24 november gereageerd op het AFM rapport.
Deze brieven aan het Hof staan op de website van www.duisenbergverweer.nl onder Documenten en zijn hier te lezen.
Dat onze advocaten puik werk hebben geleverd blijkt uit de brieven.
Namens alle gedupeerden bedankt voor jullie grote inzet en kwaliteit in de procedure tegen het verbindend verklaren van de Duisenberg regeling.