Persbericht

 

Doorbraak in rechtspraak aandelenlease-affaire

Amsterdam, 4 mei 2015 Ė †Op 1 mei 2015 heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak gedaan voor aandelenlease-gedupeerden.† De Hoge Raad bepaalde dat de wettelijke rente die over de geleden schade vergoed dient te worden, berekend dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is betaald. Dat deze datum belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat de schadevergoeding hierdoor† 50% hoger kan worden. In uitzonderingsgevallen zelfs meer dan 100%. Eerdere uitspraken van het gerechtshof Amsterdam, -die altijd oordeelde dat de wettelijke rente vanaf het einde van het aandelenleasecontract moest worden berekend- zijn hiermee teruggedraaid. 

De uitspraak van de Hoge Raad geldt naar schatting voor circa 20 tot 30 duizend aandelenlease-gedupeerden waarvan de claim nog altijd niet is afgehandeld. De betreffende zaak is behandeld door belangenbehartiger Leaseproces die al ruim 10 jaar met succes procedeert tegen Dexia Bank en Aegon. De uitspraak betekent dat deze partijen hun schadereserves fors moeten verhogen. Het verweer van Dexia Bank dat het berekenen van de wettelijke rente te ingewikkeld is, werd door de Hoge Raad aan de kant geschoven. Simon Zuurbier, woordvoerder van Leaseproces: ďDe uitspraak is geweldig nieuws voor onze cliŽnten en bewijst dat zij er goed aan hebben gedaan om de uitslag van de procedures af te wachten en in hun claim te volharden. Na eerdere positieve uitspraken door het hof Den Bosch in zaken waarin een tussenpersoon het aandelenleaseproduct heeft geadviseerd, lijkt het erop dat de aandelenlease-affaire na een lange strijd op een positieve afronding afstevent.Ē

 

Noot voor de redactie


Over Leaseproces:
Leaseproces voert samen met zusterbedrijven ConsumentenClaim en MKB-Claim sinds 2004 op grote schaal juridische procedures. Met 70 medewerkers is het kantoor de grootste massaclaimspecialist in Nederland. Leaseproces werkt op basis van 'no cure no pay'. CliŽnten betalen uitsluitend bij een positief resultaat. Vele tienduizenden gedupeerden haalden inmiddels via schikkingen en procedures hun recht. ≠≠≠≠

Over de aandelenlease-affaire
De aandelenlease-affaire is ontstaan nadat †banken zoals Dexia, Aegon of Legio-lease 700.000 lease-producten aan consumenten hadden verkocht. Hiermee werd belegd met geleend geld, vaak zonder dat de afnemer dit wist. Na de beurscrash van het begin van deze eeuw bleven honderdduizenden afnemers† met een grote restschuld achter. De affaire heeft geleid tot een collectieve regeling, de zogenaamde Duisenbergregeling. Circa 50.000 gedupeerden hebben aangegeven geen gebruik te maken van deze regeling en een groot deel daarvan procedeert nog steeds voor een betere schadevergoeding.

Juridische achtergrondinformatie:

De uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:2015:1198) is gedaan naar aanleiding van een prejudiciŽle vraag gesteld door het gerechtshof Den Bosch. De vraag was of de wettelijke rente over de te vergoeden inleg berekend dient te worden vanaf de dag van betaling of vanaf de dag van beŽindiging van een effectenleaseovereenkomst.