ABC Gebouw
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL  Amsterdam
 
Afdeling Juridische ledenservice vestiging Den Haag
Tel.: 070-3839384
 
PERSBERICHT
                                                                                        Den Haag, 27 oktober 2005
 
FORTIS HOUDT MINISTER ZALM VERANTWOORDELIJK VOOR MILJARDENCLAIM VAN BELEGGERS
 
Ook Staat gedaagd in rechtszaak beleggers tegen Fortis dochter GroeiVermogen
 
Fortis Bank heeft namens haar dochter GroeiVermogen een miljardenclaim ingediend tegen de Staat. Fortis is van mening dat zij in 1995 door het Ministerie van Economische Zaken, en later door Minister Zalm van FinanciŽn, is misleid over de wettelijke regels met betrekking tot door haar aangeboden aandelenlease producten. Fortis zou van de betrokken overheidsinstanties 'groen licht' hebben verkregen voor het aanbieden van 110.000 aandelenlease contracten. Hierop is door consumenten een inleg betaald van circa 600 miljoen euro.  Deze consumenten zagen hun geld vervolgens in rook opgaan, terwijl velen van hen ook met aanzienlijke restschulden werden geconfronteerd. De Vereniging Consument & Geldzaken, een consumentenorganisaties met circa 25.000 leden, heeft Fortis/GroeiVermogen in mei 2005 gedagvaard voor de Rechtbank Utrecht en vordert namens de gedupeerden terugbetaling van alle inleg plus alle rente daarover. De totale claim tegen Fortis/GroeiVermogen kan hierdoor oplopen tot meer dan  1 miljard euro.  Fortis wil deze claim nu doorschuiven naar de Staat. "Als de Minister ons beter zou hebben geÔnformeerd zouden wij de contracten niet op deze manier hebben aangeboden", stelt Fortis/GroeiVermogen in een verzoek aan de Rechtbank Utrecht. Als de rechtbank hierin meegaat, zal ook Minister Zalm, namens de Staat verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid. De kwestie heeft al geleid tot vragen in de Tweede Kamer, onder meer van Groen Links kamerlid Kees Vendrik.
 
Minister Zalm ligt al geruime tijd onder vuur in de aandelenlease affaire. Deze heeft inmiddels geleid tot een record aantal rechtszaken tegen financiŽle instellingen zoals Fortis. Al in juni 2004 heeft de Vereniging Consument & Geldzaken Minister Zalm een uitvoerige brief geschreven over de falende wetshandhaving in de jaren 1992 - 2002 op aanbieders van aandelenlease producten. De Minister heeft niet op deze brief willen reageren, maar is recent door de Nationale Ombudsman verplicht om dit alsnog te doen. Nadat ook gesprekken met Fortis op niets bleken uit te lopen, is Consument & Geldzaken de rechtsprocedure gestart. Gedupeerde cliŽnten van GroeiVermogen kunnen zich hiervoor aanmelden via de website: www.fortisgroeivermogenclaim.nl
"Wij zijn zeer optimistisch over de procedure die wij in het belang van de gedupeerden voeren", aldus Anton Weenink, woordvoerder van Consument & Geldzaken.  "Fortis/GroeiVermogen heeft tal van rechtsinbreuken gepleegd ten nadele van de deelnemers, zoals het overtreden van de Wet op het Consumentenkrediet (Wck). Wij zijn zelfs van mening dat de leaseproducten van GroeiVermogen ondeugdelijk waren. De kosten die de cliŽnt moet betalen zijn zo hoog, dat deze bij een normale koersontwikkeling nooit worden terugverdiend. Per saldo verliest de cliŽnt dus vrijwel altijd zijn geld. Deze gedachte wordt nu ook gevolgd door de Klachtencommissie en Commissie van Beroep DSI, de geschillencommissie voor effectenzaken. Ook civiele rechtbanken hebben inmiddels voor consumenten vele gunstige uitspraken gedaan. De procedure kan even duren, maar wij verwachten deze uiteindelijk wel te winnen", licht Weenink toe.
 
De claim van Fortis/GroeiVermogen tegen de Staat voegt een nieuwe dimensie toe aan de aandelenlease affaire. Nu dreigt ook de Nederlandse belastingbetaler met een peperdure rekening te worden geconfronteerd. "Wij vinden overigens dat de claim van Fortis op de Staat niet in onze rechtsprocedure tegen Fortis thuishoort" aldus Weenink. "De (civielrechtelijke) aansprakelijkheid van Fortis tegenover de leasegedupeerden staat immers geheel los van de rechtsverhouding tussen Fortis en de Staat. Een zwartepietenspel tussen Fortis en de Staat leidt alleen maar af van de hoofdzaak en zal bovendien tot onwenselijke vertraging leiden in onze rechtszaak".  
 
Als het verzoek van Fortis/GroeiVermogen wordt toegewezen, dan wordt dit ťťn van de grootste rechtszaken die ooit tegen de Staat is gevoerd. De Rechtbank doet uitspraak op 16 november 2005.