ABC Gebouw
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam
Tel.:020-6849055                                                                            Aan: financieel-economische redactie
Fax: 020-6863719                                                                                   redactie consumentenzaken
                                                                                                             van de geadresseerde media
Nevenvestiging Den Haag
Afd. juridische ledenservice
Tel.:070-3819384
Fax: 070-381292
 
 
Noot voor de persmedia
Nadere informatie over dit persbericht is te verkrijgen bij:
Anton J. Weenink, juridisch adviseur van de Vereniging Consument & Geldzaken
Tel.:070-3819384 of (mobiel) 06-38062973.  Nadere informatie over de lopende rechtszaak 'aandelenlease' tegen Fortis/GroeiVermogen is te vinden op: www.fortisgroeivermogenclaim.nl  

 

---------------------------------------------------------------------------
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De Vereniging Consument & Geldzaken staat niet in voor de volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
No rights may be derived from the contents of this e-mail message.