ABC Gebouw
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL  Amsterdam
Tel.: 020-6849055
Fax:020-6863719
Afd. Juridische ledenservice kantoor Den Haag:
Tel.:070-3819384
Fax 070-3832924
 
PERSBERICHT
 
                                                           Den Haag, 4 januari 2006
    
   AEGON's SPAARBELEG SCHOND ZORGPLICHT TEGENOVER DEELNEMERS SPRINTPLAN
    
   Vanmorgen heeft de Rechtbank Utrecht eindelijk vonnis gewezen in de rechtszaak die de Vereniging Consument & Geldzaken eind 2003 aanspande tegen Aegon dochter Spaarbeleg over het aandelenleaseproduct 'SprintPlan'.  De rechtbank stelt zich op het standpunt dat Spaarbeleg haar wettelijke zorgplicht tegenover de SprintPlan-deelnemers heeft geschonden door niet vooraf bij de deelnemers te informeren of zij bekend waren met de risico's van dit aandelenleaseproduct. 
    
   De Vereniging Consument & Geldzaken is blij met deze toewijzing in het vonnis. Dit vonnis biedt hiermee nu een basis om op grootschalige wijze schadevergoedingen te gaan claimen bij Spaarbeleg. Spaarbeleg sloot in de periode tussen eind 1997 en medio 2002 niet minder dan circa 120.000 SprintPlan-contracten. Alle deelnemers aan deze SprintPlan-contracten verloren hun gehele inleg of nagenoeg hun gehele inleg.
   De Vereniging Consument & Geldzaken betreurt dat de Rechtbank enkele andere vorderingen van de vereniging heeft afgewezen. Eerder, bij de slotpleidooien gehouden op 6 oktober jl, heeft (de advocaat van) Aegon/Spaarbeleg al aangekondigd dat Aegon tegen een veroordelend vonnis in hoger beroep zou gaan bij het Gerechthof. Gezien de veroordeling van Spaarbeleg verwacht de Vereniging Consument & Geldzaken dat dit laatste nu zal gebeuren. De Vereniging Consument & Geldzaken zal een hoger beroep aangrijpen om ook de door de Rechtbank afgewezen vorderingen van de vereniging aan een oordeel te laten onderwerpen door het Gerechtshof.
    
    
                                           0-0-0-
 
Noot voor de persmedia: nadere informatie over dit persbericht is te verkrijgen bij: Mr. Anton J. Weenink, juridisch adviseur van de Vereniging Consument & Geldzaken. Tel.: 070-3819384  of 06-38062973
 
 

---------------------------------------------------------------------------
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De Vereniging Consument & Geldzaken staat niet in voor de volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
No rights may be derived from the contents of this e-mail message.