Dit is een origineel persbericht.
 
STICHTING PLATFORM AANDELEN LEASE VINDT SCHIKKINGSVOORSTEL EEN BIZAR DIEPTEPUNT
Het aandelenlease drama, voor honderdduizenden reden van slapeloze nachten, heeft naar de mening van de stichting Platform Aandelen Lease: PAL- belangenbehartiger van en informatiecentrum voor vele gedupeerden- een bizar dieptepunt bereikt. Na een zeer eenzijdige stemmingsronde onder de aangesloten leden van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease heeft een meerderheid ingestemd met het schikkingsvoorstel van Dexia. PAL zet vraagtekens bij de belofte dat iedereen zijn contributie van beide stichtingen terugkrijgt als een meerderheid het schikkingsvoorstel aanneemt. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat er sprake is van manipulatie van de stemming en een JA-stemgedrag kan hierdoor positief benvloed zijn. Daarbij is het op zijn minst merkwaardig dat Dexia deze kosten voor zijn rekening neemt. Het gaat hier om een kostenpost van ruim 5 miljoen euro.
 
Het voorstel is het resultaat van een bemiddelingspoging van De Nederlandsche Bank en minister Zalm, met het doel een einde te maken aan de jarenlange strijd tussen zeer vele aandelenlease-gedupeerden en Dexia Bank Nederland. Vanaf het begin zijn er vraagtekens gezet bij deze bemiddelingspoging van o.a. de heer Duisenberg. Er is niet n gedupeerde bij de onderhandelingen betrokken geweest. Het resultaat is dit zeer magere schikkingsvoorstel, dat in schril contrast staat tot de positieve resultaten die tot dusver bereikt werden met gerechtelijke procedures.
 
Met verwondering heeft het bestuur van PAL de uitspraken in een interview met de Telegraaf.gelezen van de voorzitter van de stichting Leaseverlies en Eegalease, de heer Hooft Graafland. Die stelt het niet meer dan logisch te vinden dat rechters in hun uitspraken het schikkingsvoorstel als leidraad nemen. PAL wijst dit resoluut van de hand en houdt de rechters aan hun onafhankelijkheid en de wetgeving die zij dienen te volgen.
Daarnaast vindt zij het op zijn minst bedenkelijk dat een belangenbehartiger van gedupeerden spreekt over Dexia als een heel aardige bank, waar hij eigenlijk medelijden mee heeft. De heer Hooft Graafland schijnt te vergeten voor wie hij de belangen behartigt. Een groot financieel, sociaal, geestelijk en maatschappelijk drama speelt zich af in vele tienduizenden gezinnen die zich misleid weten door deze en andere banken. Want het aandelenlease-schandaal beperkt zich niet tot Dexia. Ook ondermeer Aegon, Fortis, DSB, Levob, Ohra, Nationale Nederlanden, SNS en ING hebben soortgelijke producten verkocht.
 
PAL protesteert ook heftig tegen het eenzijdig aanhouden van aandelenlease-rechtszaken.
Onlangs deed een rechter in Leeuwarden geen uitspraak over de toepasselijkheid van de Wck omdat minister Zalm in de Tweede Kamer had gezegd dat hij van mening was dit hier niet van toepassing was. Dat Aegon en Dexia geen (Wck-)vergunning hadden om dit soort producten te verkopen, en ook niet kan aantonen dat er wel aandelen zijn gekocht, wordt niet genoemd. PAL vindt het onbegrijpelijk dat rechters niet vonnissen aan de hand van wetten maar rekening houden met meningen van ministers. Diezelfde minister heeft overigens ook gezegd dat de overheid zich dient te onthouden van uitspraken in dit soort kwesties. Verder is door het accepteren van deze schikking de succesvolle rechtszaak van de stichting Eegalease inmiddels afgeblazen door de JA-stemmers van de stichting Leaseverlies. Hierdoor moeten duizenden gedupeerden die aan het procederen zijn, nog langer wachten op een uitspraak van de diverse rechtbanken. En terwijl minister Donner ontkende dat rechtszaken zonder toestemming van de gedupeerden zijn aangehouden, zijn zelfs zaken in hoger beroep zonder opgaaf van reden op de slaaprol zijn gezet tot volgend jaar. Ondanks diverse verzoeken om opheldering is hier nooit antwoord op gekomen.
 
PAL roept alle gedupeerden op om via een advocaat de mogelijkheden te bezien van een rechtszaak. waarbij het stopzetten van alle betalingen aan Dexia te overwegen valt. De stichting Platform Aandelen Lease beschikt over een groot assortiment van betaalbare advocatenkantoren die de aandelenlease-gedupeerden in een gerechtelijke procedure tegen de aanbieders van deze producten kunnen bijstaan.
 
Nieuwegein 23 juni 2005