PERSBERICHT
 
HERZIENING WOEKERPOLISSCHIKKINGEN ONVERMIJDELIJK DOOR NIEUWE FEITEN
Onderzoeksverzoek aan NMa
 
Amsterdam, 8 januari 2009 - Belangenbehartiger Consumentenclaim pleit voor een herziening van de huidige woekerpolisschikkingen doordat deze week nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen over jarenlange te hoge premiestellingen door banken en verzekeraars. Ook heeft Consumentenclaim de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) verzocht zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar vermeende prijsafspraken tussen verzekeraars om premies kunstmatig hoog te houden.
 
In de woekerpolisschikkingen met banken en verzekeraars is geen rekening gehouden met de te hoge premie overlijdensrisicoverzekering die jarenlang aan de polishouders in rekening is gebracht. Volgens een op maandag 5 januari j.l. door de Telegraaf
gepubliceerd bericht is de werkelijke kostprijs van een overlijdensrisicoverzekering veel lager dan tot nu werd aangenomen. Deze component, die in de meeste gevallen deel uitmaakt van een beleggingspolis, is in het voorstel van de Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening en ook bij de woekerpolisschikkingen buiten beschouwing gelaten. Hierdoor veranderen de grondslagen voor de schikkingen dusdanig sterk dat een herziening ervan volgens Consumentenclaim onontkoombaar is.
 
De premie van een overlijdensrisicoverzekering wordt bepaald aan de hand van de algemeen bekende sterftecijfers en de levensverwachting van de Nederlandse bevolking. De kostprijs van een overlijdensrisicoverzekering verschilt per verzekeraar dan ook nagenoeg niet. Dit uit zich echter niet in de premies. De prijsverschillen lopen op tot ruim 200%. Sommige verzekeraars hebben ten gunste van zichzelf premies gevoerd die tot zeven maal de kostprijs opliepen. De schade voor een polishouder kan hierdoor oplopen tot duizenden euro's. De toch al mager geachte woekerpolisschikkingen blijken hierdoor nog schraler te zijn dan tot nu toe werd aangenomen.
 
Melding NMa (Nederlandse Mededingings Autoriteit)
Gezien het feit dat vrijwel geen enkele verzekeraar in het verleden, voordat de woekerpolis- affaire in het nieuws kwam, een redelijke premie voor overlijdensrisicoverzekeringen in rekening heeft gebracht, willen wij graag weten of er wellicht prijsafspraken tussen de verzekeraars zijn gemaakt om de premies kunstmatig hoog te houden. Wij hebben daarom de NMA verzocht om een onderzoek in te stellen. 
 
Zie voor meer achtergrond en meningen ook het artikel op www.beurs.nl van 5 januari 2009 http://www.beurs.nl/nieuws/artikel.php?id=280878&taal=NL
 
Over Consumentenclaim
Terwijl in landen als de VS de claimcultuur is doorgeslagen, geldt in Nederland de omgekeerde situatie: de consument is hier nog steeds vogelvrij voor de praktijken van banken en verzekeraars. Hardwerkende Nederlandse gezinnen zijn de afgelopen jaren voor miljarden opgelicht in de aandelenlease- affaire en in de woekerpolisaffaire. Hun spaargeld is verdwenen in de zakken van deze banken en verzekeraars. Dat geld moet terug naar de consument.
De consument die de moed heeft om een procedure te beginnen, kan rekenen op  vertragingstactieken die hem moreel en financieel uitputten. Zo heeft de rechtbank te Amsterdam in de Dexia- affaire, op verzoek van Dexia, alle procedures voor de tweede maal in vier jaar stilgelegd. De meeste van deze procedures worden gevoerd door Leaseproces, een zustermaatschappij van Consumentenclaim.
 
Consumentenclaim en Leaseproces willen een tegenwicht bieden door de consument in de gelegenheid te stellen om op basis van no cure no pay tegen deze banken en verzekeraars te procederen. Op die manier kan de consument uiteindelijk toch zijn recht halen, ook al kan dat lang duren. De vonnissen in de Dexia- affaire zijn voor meer dan 95% gunstig voor de consument.  Consumentenclaim en Leaseproces zijn een initiatief van Van Dijk & Co International Law Office te Amsterdam, dat sinds 1988 met succes procedures voert op basis van no cure no pay.