Amstelveen, 6 juli 2007
PERSBERICHT
 
EERSTE RECHTSZAAK OVER BELEGGINGSPOLISSEN VAN START
      Belangenorganisaties dagvaarden Nationale Nederlanden
 
De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) en Vereniging Consument & Geldzaken (VCG) zijn vandaag om 10.00 uur een gerechtelijke procedure gestart tegen Nationale Nederlanden bij de Rechtbank Rotterdam. Zij vragen de Rechtbank om vast te stellen dat Nationale Nederlanden haar klanten met een beleggingsverzekering onvoldoende heeft voorgelicht over de kosten en risico's van deze producten. Dit zou er toe kunnen leiden dat de verzekeringen ongeldig worden verklaard en dat Nationale Nederlanden haar klanten volledig moet terugbetalen. Dit kan oplopen tot geschat € 2,5 miljard. Hiermee gaat de eerste collectieve rechtszaak in de zgn. 'woekerpolis affaire' van start.
 
De procedure heeft betrekking op het product Flexibel Verzekerd Beleggen (FVB). Er zijn naar schatting 260.000 FVB- polissen verkocht. Hiermee is FVB één van de meest verkochte beleggingsverzekeringen in Nederland. De schade wordt voorlopig geschat op ruim € 9.000 per polis. Dit bedrag kan nog verder oplopen door het mislopen van toekomstig rendement.
WPC en VCG hebben gekozen voor een procedure over FVB omdat Nationale Nederlanden stelt dat de kosten van dit product en de informatieverstrekking daarover niet zouden afwijken van wat in de branche gebruikelijk is. De Ombudsman Verzekeringen, nu werkzaam als Ombudsman bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), kwam in diverse uitspraken uit 2002-2005 tot hetzelfde oordeel. Daarmee zou FVB exemplarisch zijn voor de branche. WPC en VCG verwachten dat de branche zich alsnog serieus zal moeten beraden op een collectieve compensatieregeling voor alle 4,1 miljoen klanten met een beleggingsverzekering indien Nationale Nederlanden de rechtszaak verliest. Tot dusver wil de branche hier niets van weten. Eerdere gesprekken hierover zijn op niets uitgelopen.
 
Er zijn in Nederland naar schatting 6,5 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht met een geschat premiebelang van € 16 miljard per jaar. Nationale Nederlanden stelt 5% van de markt te hebben. Het belang voor de branche als geheel zou hierdoor kunnen oplopen tot € 50 miljard. Dit is aanzienlijk meer dan de € 1 miljard die eerder werd geschat door analisten.
 
WPC en VCG hebben eerst geprobeerd in overleg met Nationale Nederlanden tot een oplossing te komen. Ook hebben zij gesproken met het Verbond van Verzekeraars, het Ministerie van Financiën en de Ombudsman van KIFID. Dit heeft niet geleid tot een oplossing voor de polishouders. De Rechtbank Rotterdam dient nu een knoop door te hakken in het geschil. De organisaties sluiten niet uit dat zij op afzienbare termijn ook andere verzekeraars zullen dagvaarden. WPC en VCG roepen consumenten op om ook zelf een klachtbrief aan hun verzekeraar te sturen om verjaring van hun mogelijke claim te voorkomen. Meer informatie wordt verstrekt via de website www.woekerpolisclaim.nl.