Gebrek aan financiŽle kennis hindert vermogensopbouw
 
Persbericht van de Universiteit Utrecht
 
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
 
5 januari 2009
 
Grote verschillen in vermogensopbouw, tot wel 80.000 euro
Gebrek aan financiŽle kennis hindert vermogensopbouw
 
De gemiddelde Nederlander beschikt over te weinig financiŽle kennis om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over onder andere pensioenplanningen en beleggingen. Dit zorgt voor grote verschillen in de vermogensopbouw van gezinnen, tot wel 80.000 euro. Tot deze conclusie komt Maarten van Rooij in zijn proefschrift. Van Rooij baseert zijn conclusies op de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek onder 1500 Nederlandse huishoudens. Hij promoveert op 9 januari aan de Universiteit Utrecht.
 
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de financiŽle kennis van gezinnen als het gaat om lenen, sparen en beleggen.
 
Financieel analfabetisme
Veel Nederlanders missen echter de benodigde kennis en vaardigheden om weloverwogen keuzes te kunnen maken op financieel gebied, zo toont het proefschrift van Van Rooij aan. ĎRespondenten bleken zich doorgaans wel degelijk bewust van hun gebrek aan financiŽle vaardigheden. Het is dan ook ťťn van de redenen waarom veel Nederlandse werknemers niet zelf hun pensioengeld willen beleggen, maar blij zijn dat hun pensioenfonds dat voor hen doetí, aldus Van Rooij
 
Kenniskloof
De kloof tussen Nederlanders met veel of weinig financiŽle kennis heeft belangrijke gevolgen voor de pensioenplanning en spaar- en beleggingsbeslissingen van gezinnen. Huishoudens met een betere financiŽle kennis denken bewust na over hun pensioenplanning en beleggen vaker in aandelen. Ook bouwen zij grotere vermogens op. Zodoende kan het verschil tussen het vermogen van huishoudens met een laag en een hoog kennisniveau enorm oplopen, tot wel 80.000 euro of zelfs meer, zo blijkt uit Van Rooijs onderzoek.
 
Educatie, informatie en transparantie
FinanciŽle educatie alleen is volgens Van Rooij niet toereikend om dit probleem op te lossen. Van Rooij: ĎHet beleid moet erop gericht zijn om waar mogelijk financiŽle beslissingen voor de burger eenvoudiger te maken. Dit moet waarborgen dat informatie en advies over financiŽle producten begrijpelijk is en op een transparante, onafhankelijke manier tot stand komtí. Daarbij kan volgens Van Rooij bijvoorbeeld worden gedacht aan overheidsinformatie in de vorm van spotjes en websites. Maar minstens zo belangrijk is volgens de promovendus transparantie in de regelgeving. In die zin vindt hij de voorgestelde verplichtstelling van financiŽle tussenpersonen om hun provisie bij het afsluiten van financiŽle overeenkomsten openbaar te maken alvast een stap in de goede richting.
 
Promotie
Maarten van Rooij (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, departement Economie) promoveert op 9 januari om 16.15 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht op het proefschrift ĎFinancieel alfabetisme, pensioenvoorzieningen en beleggingsgedrag van gezinnen: Vier empirische bijdragení.
 
Meer informatie
Erzsů AlfŲldy, persvoorlichter faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, (030) 253 7497, e.alfoldy@uu.nl.
B.g.g. Peter van der Wilt, persvoorlichting Universiteit Utrecht, (030) 253 3705, p.m.vanderwilt@uu.nl.