Vandaag startschot voor de

finale ronde in de Dexia-affaire

 

Laten de gedupeerden 1,5 tot 3 miljard liggen of gaan zij dat opeisen?

 

Persbericht van Leaseproces

25 januari 2007

 

 

 

Opheffing van de blokkade bij de rechtbanken

Het belang van de uitspraak van het Gerechtshof van vandaag is dat er een einde komt aan de blokkade van de Dexia zaken bij de rechtbanken, en niet dat de Duisenberg-regeling al dan niet verbindend wordt verklaard.

 

Na de uitspraak van vandaag wordt de schorsing van de 2.000 zaken die Leaseproces bij de rechtbank Amsterdam heeft lopen opgeheven en kunnen nieuwe zaken worden opgestart. Het gaat bij Leaseproces in totaal om zo’n 25.000 zaken.

 

Opvoering capaciteit

Gezien de gunstige uitspraken van het afgelopen half jaar, heeft Leaseproces de capaciteit intussen flink opgevoerd. Met meer dan 150 medewerkers is er nu voldoende ruimte om in de komende maanden nog 75.000 nieuwe Dexia zaken aan te nemen. Zonodig kan de capaciteit nog verder opgevoerd worden. Er zijn op dit moment meer dan 300.000 gedupeerden die nog geen beslissing over de Duisenberg-regeling hebben genomen. 

 

Procedures tegen Dexia worden gewonnen

Dexia zegt steeds dat de gedupeerden het risico lopen dat zij hun zaak verliezen en opdraaien voor de kosten, maar dat wordt door de recente jurisprudentie en de uitspraken in hoger beroep weersproken:

 

Ongeveer de helft van alle Dexia zaken zijn zogenaamde Eagalease-zaken, waarbij de handtekening van de partner ontbreekt. Deze mensen hebben een zeer sterke zaak. Het gerechtshof te Den Bosch heeft al in hoger beroep bepaald dat deze mensen alles terugkrijgen, mét rente. Dexia is van deze uitspraak niet in cassatie gegaan bij de Hoge Raad en vecht die uitspraak dus niet aan. Dit betekent      dat de Eegaleasers hun geld via een simpele procedure zo kunnen ophalen.

 

Ook de andere gedupeerden, de niet-eegaleasers, krijgen hun geld geheel of voor een groot deel terug. Zij worden gedekt door een andere gunstige uitspraak in hoger beroep, namelijk de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 29 november 2006. In een zaak tegen Aegon, die vrijwel identiek is aan de Dexia zaken, stelde het Hof de gedupeerde op alle fronten in het gelijk.

 

Totaal belang 1,5 tot 3 miljard euro

Het gemiddelde belang van de cliënten van Leaseproces ligt tussen de vijf en tienduizend euro per persoon, d.w.z. dat zij bij de rechter gemiddeld vijf tot tienduizend euro meer kunnen verwachten dan bij de Duisenberg-regeling. Voor de meer dan 300.000 Dexia gedupeerden die nog geen beslissing hebben genomen gaat het dus om een totaal belang van tussen de anderhalf en drie miljard euro.                    Laten zij dat geld liggen of gaan zij het opeisen? In elk geval dienen deze mensen op hun juridische mogelijkheden gewezen te worden. Leaseproces gaat daarom samen met de stichting PAL (www.platformaandelenlease.nl)  en een groot aantal advocaten in de komende maanden weer voorlichtingsavonden door het hele land organiseren.

 

 

De Duisenberg-regeling gaat slechts over de restschuld, en niet over de inleg

De schade van de meeste gedupeerden bestaat uit twee componenten: de inleg en de restschuld. 

 

De Duisenberg-regeling biedt alleen een tegemoetkoming voor de restschuld, mits de klant, indien van toepassing, ook nog zijn rentebetalingen blijft voldoen (en daarmee de winst voor Dexia, alsmede zijn eigen verlies, vergroot).

 

Mede dankzij de stijgende koersen van de afgelopen tijd, is de restschuld voor veel gedupeerden behoorlijk geslonken. Dit betekent dat de compensatie Dexia uiteindelijk relatief weinig kost.                    

 

Maar waar het de meeste gedupeerden vooral om gaat, is het verlies van hun inleg. Velen van                  hen zijn hun spaargeld kwijt dat bestemd was voor doeleinden als de studie van hun kinderen of  aanvulling op hun pensioen.

 

Bij de Duisenberg-regeling zijn de gedupeerden hun inleg voor 100% kwijt

In tegenstelling tot België, waar de inleg tot 50% wordt gecompenseerd, voorziet de Duisenberg-regeling in het geheel niet in een compensatie voor de inleg. De gedupeerde is alles wat hij betaald heeft kwijt, maar Dexia mag de winst volledig houden (!).

 

Wat ons betreft ontbreekt hier iedere redelijkheid. Dexia zou minimaal de door haar gerealiseerde winst aan de gedupeerden moeten teruggeven, maar zelfs daarin wordt door de Duisenberg-regeling niet voorzien.

 

De gedupeerden hebben gelijk dat zij naar de rechter stappen

Nu Dexia het verlies volledig bij de gedupeerden wil leggen, en zelfs de door haar gerealiseerde winst niet wil teruggeven, hebben de gedupeerden groot gelijk dat zij NEE zeggen tegen de Duisenberg-regeling en naar de rechter stappen. Zeker nu de uitspraken, ook in hoger beroep, overwegend gunstig zijn.

 

Commentaar op de uitspraak en aanvullende informatie

Na afloop van de zitting zullen wij commentaar geven op de uitspraak en zullen wij onze visie geven op de verdere afwikkeling van de rechtszaken en op de strategie van Dexia.