PERSBERICHT
 
Stichting Koersplan de Weg Kwijt
 
‘Tussenstand eerste proces woekerpolis: winst op punten’
 
Vandaag heeft de rechtbank in Utrecht een tussenvonnis gewezen in de zaak die Stichting Koersplan de Weg Kwijt heeft aangespannen tegen Spaarbeleg, 100% dochter van verzekeraar Aegon. Het tussenvonnis van de rechtbank is uitgekomen op een overwinning op punten voor de Koersplan gedupeerden.
 
In deze zaak draait het om een ten onrechte in rekening gebrachte premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Deelnemers aan Koersplan werden niet geďnformeerd over deze premie waardoor de rendementen van het Koersplan product veel lager uitkomen dan vooraf verwacht mocht worden. De rechtbank is het met deze stelling eens: met deelnemers die startten in 1989 en 1990 is helemaal geen overlijdensrisicodekking overeengekomen. Ook bij deelnemers die zijn gestart in latere jaren ging Spaarbeleg in de fout. Hier verzuimde Spaarbeleg om de hoogte van de premie voor de overlijdensrisicodekking overeen te komen met de Koersplan houders. De rechtbank onderschrijft dus de kern van de zaak zoals de Stichting die tegen Spaarbeleg heeft aangespannen.
 
Een morele overwinning betreft het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de misleiding van de deelnemers. De rechtbank is van oordeel dat de wijze waarop de voorbeeldrendementen door Spaarbeleg in de brochures werden opgenomen misleidend is.
 
Om de exacte gevolgen van deze uitspraak te kunnen overzien zullen de Stichting en haar adviseurs de letterlijke tekst eerst nauwkeurig bestuderen. Tevens heeft de rechtbank bij de Stichting om aanvullend standpunten gevraagd ten aanzien van een aantal onderwerpen.
 
Het bestuur van de stichting en haar adviseurs zullen in samenspraak met advocaat Prof. Erik Lutjens de uitspraak de komende dagen in detail bestuderen. Op basis daarvan zal een meer uitgebreide reactie volgen