PERSBERICHT           Vereniging Consument & Geldzaken
 
Amsterdam/Zoetermeer, 7 januari 2010
 
MASSACLAIM OVER VERBODEN KOPPELVERKOOP MET KREDIETEN
 
De Vereniging Consument & Geldzaken start schadeclaims  voor gedupeerden van verboden koppelverkoop met consumptieve leningen.
Volgens de consumentenorganisatie zijn alleen al de afgelopen 15 jaar circa 250.000 leningen afgesloten waarbij de regels voor koppelverkoop uit de Wet op het Consumentenkrediet zijn overtreden. Door deze wetsovertreding zijn zowel de leningen als de gekoppelde nevenproducten, veelal verzekeringen, niet rechtgeldig tot stand gekomen.
 
De actie van Consument & Geldzaken volgt in het kielzog van het DSB Bank faillissement in oktober 2009. Direct na dit faillissement heeft Consument & Geldzaken al aan de curatoren van de DSB Bank laten weten dat er bij de DSB Bank sprake is van grote aantallen van rechtswege nietige kredietcontracten en gekoppelde verzekeringen die via DSB Bank tot stand zijn gekomen.
 
‘’Die actie wordt nu verder opgevoerd en uitgebreid naar andere kredietaanbieders die de wet met verboden koppelverkoop hebben overtreden’’, aldus woordvoerder Anton Weenink van Consument & Geldzaken. 
 
De consumentenorganisatie heeft vandaag (7 januari 2010) een speciale internetsite gelanceerd waarop aan consumenten wordt uitgelegd welke vormen van koppelverkoop met leningen zijn verboden en wat hiervan de consequenties zijn. De naam van de nieuwe website is: www.koppelverkoopmetleningen.nl 
 
‘’De gevolgen van deze van rechtswege nietige contracten zijn zeer ver gaand’’ aldus de consumentenorganisatie. Het leidt ertoe dat de leningen en de verzekeringen geheel moeten worden teruggedraaid. Dit betekent dat de betaalde rente voor de leningen en de koopsommen voor de gekoppelde verzekeringen moet worden terugbetaald aan de consument. ‘’Om deze reden verwachten wij dat het hier in totaal om een miljardenclaim zal gaan. Juridisch denken we ook zeer sterk te staan met deze claim. De Wet op het Consumentenkrediet is volstrekt helder over de verboden koppelverkoop. Bovendien is het verbod op koppelverkoop in het verleden  herhaaldelijk bevestigd door zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en –op vragen uit de Tweede Kamer- door achtereenvolgende Ministers van Financiën’’ aldus Anton Weenink.
 
Achtergrondinformatie over de verboden koppelverkoop is te vinden op de pagina ‘’Veelgestelde vragen’’ op de website koppelverkoopmetleningen  www.koppelverkoopmetleningen.nl/pages/veel-gestelde-vragen.php  Op deze pagina staan ook enkele voorbeeldberekeningen van terugbetalingsclaims.