Persbericht  Stichting Platform Aandelen Lease
 
 
De aandelenlease affaire gaat nog jaren duren en nog vele tienduizenden gedupeerden zullen gaan procederen, naast de vele duizenden die al aan het procederen zijn
 
Dit verwacht de stichting Platform Aandelen Lease (PAL), belangenbehartiger van aandelenlease gedupeerden, na het advies op 13 februari 2009 in 3 aandelenlease zaken door de plv. Procureur-Generaal van de Hoge Raad aan de Hoge Raad.
 
Nieuwegein, 18 februari 2009.
 
Er waren hoge verwachtingen over het advies van de Procureur-Generaal (PG) van de Hoge Raad over 3 aandelenlease zaken.
De verwachting was dat door duidelijke uitspraken door de Hoge Raad er een einde zou komen aan de al jaren slepende aandelenlease affaire en dat ook de andere banken die aandelenlease contracten verkochten zich zouden conformeren aan deze uitspraken.
Helaas is het advies van de plv. PG min of meer op een teleurstelling uitgelopen.
De plv. PG komt met open adviezen over het belangrijkste punt waarover geprocedeerd kan worden, nl de zorgplicht en de daarbij behorende schadevergoeding.
Meer duidelijkheid komt er over dwaling, misleidende reclame en het ontbreken van de Wck vergunning.
Deze punten worden allen afgewezen als de hoge Raad het advies van de plv. PG volgt.
Gezien de uitgangspunten van de plv. PG zal een bevestiging hiervan door de Hoge Raad tot veel kritiek leiden van materiedeskundigen en advocaten.
Het gaat hierbij over het afwijzen van misleidende reclame en het niet van toepassing zijn van de Wck.
Ook de rol hierin van sommige rechters hierin is een doorn in het oog van de vele gedupeerden en hun advocaten.
 
Het belang van het boven water houden van banken lijkt belangrijker als het belang van de consument.
Steeds meer mensen vinden het onbegrijpelijk dat banken miljarden steun krijgen van de overheid en de gewone man maar zelf zijn problemen met de bank moet oplossen. Sterker nog, de belastingbetaler moet meebetalen in het financieel steunen van de banken door de overheid
 
Als de Hoge Raad het advies van de plv. PG overneemt, zal dit volgens PAL betekenen dat de rechters bij de rechtbanken en gerechtshoven de vrijheid hebben en houden om zelf te bepalen of en hoeveel van de schade voor rekening van de bank c.q. de gedupeerde komt en of betaalde rente nu wel of niet als schade dient te worden beschouwd.
Oftewel, er verandert niets aan de huidige situatie dat er al jaren geen eensluidende jurisprudentie is en rechters de meest eigenzinnige beslissingen kunnen blijven nemen.
Dit betekent ook dat de aandelenlease affaire nog vele jaren zijn stempel zal drukken op onze rechtspraak en, door het ontbreken van duidelijke richtlijnen door de Hoge Raad, tot veel frustratie zal lijden bij de gedupeerden en hun advocaten.
Na de uitspraak door de Hoge raad zullen de rechtszaken weer worden hervat en op de oude manier nog vele jaren doorgaan.
Als de Hoge Raad het advies van de plv. PG volgt dan heeft de Hoge Raad een kans voor open doel gemist om een einde te maken aan de al jaren slepende aandelenlease affaire en de impact die dit heeft op de gedupeerden, banken en onze samenleving.
Steeds meer gedupeerden ervaren dat zij zo kapot geprocedeerd worden door de financieel machtige banken, daarbij gesteund door de rechtspraak en de overheid.
De aandelenlease affaire, waarbij tussen de 700.000 - 800.000 gedupeerden betrokken zijn, loopt al sinds begin 2002.
 
Daarnaast was het de bedoeling dat ook de andere banken die aandelenlease contracten hebben verkocht, zoals Fortis, DSB, Ohra, SNS, Nationale Nederlanden enz. zich zouden kunnen vinden in de uitspraak door de Hoge Raad en met de gedupeerden tot een vergelijk konden komen.
Ook deze kans lijkt te zijn misgelopen waardoor ook voor deze, ruim honderdduizend, gedupeerden nog vele jaren procederen in het verschiet ligt.
De kans dat de banken met verbeterde schikkingen zullen komen zullen minimaal zijn als de Hoge Raad het advies overneemt, zo schat de stichting PAL in.
 
Stichting Platform Aandelen Lease
Meer informatie : Piet Koremans 06-44422838 of info@platformaandelenlease.nl