ABC Gebouw
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam
Tel.: 020-6849055
Afd. Juridische ledenservice Zoetermeer
Tel.:079-3229958
Zoetermeer, 18 juli 2007
 
PERSBERICHT
 
Consument & Geldzaken niet verbaasd over wijziging besmette naam Spaarbeleg in Aegon Bank
 
De Vereniging Consument & Geldzaken is geenszins verbaasd over het verdwijnen van de merknaam Spaarbeleg. Bankverzekeraar Aegon berichtte in een vandaag uitgebracht persbericht dat  de naam 'Spaarbeleg' is gewijzigd in Aegon Bank.  Als gevolg van de vele rechtszaken tegen Spaarbeleg kon Aegon deze naam blijkbaar niet langer handhaven
De Vereniging Consument & Geldzaken voert een rechtszaak tegen Spaarbeleg over het aandelenleaseproduct SprintPlan voor ruim 24.000 aangesloten SprintPlan-gedupeerden.
 
Naar het oordeel van Consument & Geldzaken zijn vrijwel alle producten die Spaarbeleg de afgelopen tien ŗ vijftien voerde onder vuur komen te liggen van boze consumenten die aan het eind van de looptijd van hun contract ontdekten dat het product niet opleverde wat hen was voorgespiegeld. 'Spaarbeleg is -met een straatlengte voorsprong- de financiŽle instelling waarover ons de afgelopen jaren de meeste klachten bereikten', aldus woordvoerder Weenink van Consument & Geldzaken Over de producten waarvan door Spaarbeleg de meeste contracten met consumenten werden gesloten, het KoersPlan (circa 650.000 contracten) en het SprintPlan (circa 120.000 contracten) lopen momenteel een tweetal collectieve rechtszaken tegen Spaarbeleg ten behoeve van gedupeerden. Over het aandelenleaseproduct SprintPlan lopen, naast de collectieve rechtsprocedure, ook nog enkele honderden individuele rechtszaken. In 2006 is Spaarbeleg  door de Rechtbank veroordeeld wegens schending van de wettelijke zorgplicht tegenover de SprintPlan-deelnemers. Over deze zaak loopt momenteel nog een hoger beroep bij het Gerechtshof. In mei jl. werd Spaarbeleg in een tussenvonnis ook al veroordeeld over de beleggingsverzekering KoersPlan.
 
Consument & Geldzaken acht de kans groot dat de eerder optredende imagoschade van Spaarbeleg nu Aegon zelf zal gaan treffen. 'Van een schone lei voor Aegon kan pas sprake zijn wanneer de (rechts)zaken definitief zijn afgerond door middel van de schadevergoeding aan degene die in het verleden door Spaarbeleg zijn gedupeerd', aldus woordvoerder Weenink.