ABC Gebouw
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam
Tel.: 020-6849055
Afd. Juridische ledenservice Zoetermeer
Tel.:079-3229958
Zoetermeer, 8 augustus 2007
 
PERSBERICHT
 
Schending zorgplicht bij aandelenlease door Fortis raakt vele tienduizenden aandelenleasecontracten
De Vereniging Consument & Geldzaken is blij dat er na ruim twee jaar procederen eindelijk een vonnis is gewezen in de collectieve rechtszaak tegen Fortis/GroeiVermogen. De rechtszaak is in april 2005 door Consument & Geldzaken aangespannen over een zestal aandelenleaseproducten van Fortis dochter GroeiVermogen. In het vonnis oordeelde de Rechtbank Utrecht vandaag dat Fortis/GroeiVermogen onrechtmatig heeft gehandeld jegens de deelnemers van vier van de zes aandelenleaseproducten.
 
De vier leaseproducten betreft: GroeiVermogen lease, de Beursversneller, de VermogensVersneller en de Koerswinststapelaar. 'Feitelijk betreft dit naar schatting 85% van de circa 110.000 aandelenleasecontracten die Fortis ooit afsloot. De genoemde producten zijn immers precies de producten die Fortis/GroeiVermogen het meest heeft verkocht, aldus woordvoerder Anton Weenink van de Vereniging Consument & Geldzaken. De totale schade voor de desbetreffende aandelenleaseklanten van Fortis/GroeiVermogen wordt door Consument & Geldzaken geschat op circa 500 miljoen euro.
 
Naast blijheid over het vonnis en de constatering door de Rechtbank dat Fortis/GroeiVermogen op grote schaal onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een flink deel van haar aandelenleaseklanten, is Consument & Geldzaken teleurgesteld over het feit dat Rechtbank Utrecht de contracten niet rechtstreeks als 'nietig' wenst te bestempelen. Wij blijven van het oordeel dat het niet beschikken over de wettelijk voorgeschreven vergunning nietigheid van contracten tot gevolg heeft. De wet schrijft letterlijk dat het verboden is zonder vergunning te opereren. Geen gevolgen verbinden aan die niet-naleving van zo'n verbod door een grote financiŽle instelling als Fortis is voor de doorsnee burger onbegrijpelijk; de burger krijgt dan de indruk dat  rechters met twee maten meten. Wij zullen de argumentatie van de Rechtbank in het vonnis op dit punt goed bestuderen, omdat de Rechtbank Utrecht hier duidelijk uit de pas loopt met veel andere rechtbanken. De arrondissementsrechtbank Utrecht loopt zelfs uit de pas met de eigen sector kanton binnen de Rechtbank Utrecht die in eerdere individuele aandelenleaserechtszaken wel tot nietigheid oordeelde.     
 
Naar ons oordeel betekent het feit dat onze claims terzake van de producten Millenniumversneller en Jubileumclicker zijn afgewezen nog geenszins dat voor deelnemers aan deze twee leaseproducten de kansen op een schadevergoeding zijn verkeken. De rechtszaak die wij voeren is een collectieve procedure, het is heel goed mogelijk dat in een individuele situatie ook schending van de zorgplicht wordt aangenomen bij deelnemers aan de Millenniumversneller of de Jubileumclicker.

Bekijk uitspraak