PAL spant rechtszaak aan tegen het BKR
 
Voor de rechtbank Arnhem is op 2 mei 2007 een rechtszaak begonnen tegen het BKR (Bureau Krediet Registratie).
Deze rechtszaak is aangespannen door de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), belangenbehartiger van aandelenlease gedupeerden,
 
Door de aandelenlease affaire zijn er vele Dexia gedupeerden met een schuld en vaak ook een betalingsachterstand geregistreerd bij het BKR.
Een registratie die vaak ten onrechte is omdat de contracten vernietigd zijn c.q. nietig verklaard zijn.
Dexia Bank Nederland weigert vervolgens deze registratie ongedaan te maken. Ook het BKR weigert medewerking aan het verzoek tot verwijdering van deze onterechte registratie.
PAL is van mening dat het BKR hierdoor medeplichtig is aan deze onterechte registratie, waardoor vele gedupeerden in financiŽle problemen zijn gekomen.
 
In februari 2007 is het BKR middels briefwisseling op de hoogte gesteld van deze situatie en verzocht om de onterechte registraties te verwijderen.
Het BKR heeft op deze eis echter totaal niet gereageerd, waardoor op 2 mei j.l. het proces is begonnen.
 
Als eisers in deze zaak zijn, naast PAL, ook 4 gezinnen die als voorbeeld worden gesteld voor de ongeveer 100.000 gedupeerden die in een vergelijkbare situatie verkeren als de eisers.