Den Haag, 10 april 2006
 
Fortis Bank Nederland N.V. trekt hoger beroep in.
 
De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut DSI, berichtte onze
client onlangs dat Fortis Bank op 28 maart het beroep inzake de uitspraak
van 27 oktober 2005, heeft ingetrokken.
De uitspraak van 27 oktober was opzienbarend omdat eiser de volledige
schade kreeg toegewezen, terwijl er sprake was van een garantieproduct.
 
De klacht betrof het aandelenleaseproduct Beursversneller van Fortis. Een
garantieproduct dat vergelijkbaar is met het Sprintplan van Aegon.
 
De Klachtencommissie van het DSI veroordeelde Fortis om de gevorderde
schade volledig te vergoeden. Naast een tegemoetkoming in de kosten voor
juridische bijstand en de betaling van de wettelijke rente kan eiser
tevens alle betaalde rente, aflossing en betaalde premie voor het
garantie-element, tegemoet zien en wordt zodoende voor 100% schadeloos
gesteld.
 
De Commissie kwam tot de conclusie dat Fortis het leaseproduct op wervende
wijze onder aandacht van cliŽnten bracht en zich daardoor is gaan gedragen
als een effecteninstelling. In die hoedanigheid heeft Fortis verzuimd om
een aantal voorschriften na te leven die zijn vastgelegd in de Nadere
Regeling toezicht effectenverkeer 1999.
 
De Commissie was tevens van oordeel dat
- Fortis "door het Publiek, en zeker door haar eigen rekeninghouders, (nog
altijd) werd gezien als een spaarbank, zodat de door haar aangeboden
producten en diensten spoedig associaties zouden opwekken met
spaarvormen."
- De Beursversneller een samengestelde overeenkomst is, die zo complex is
dat niet mag worden aangenomen dat de gemiddelde consument op eigen kracht
zal doorgronden welke risico's er spelen en welke netto rendementen
verwacht mogen worden.
- "De brochure bevat geen nadrukkelijke waarschuwing, in duidelijke
bewoordingen, voor de niet te verwaarlozen kans dat het netto rendement
lager zal zijn dan de rente op een spaartegoed of -depot en dat het
deelnamebedrag zelfs verloren zal gaan.
 
Overigens verwijst de uitspraak ook naar de brochure van de
Vermogensversneller, Koersversneller en Groeivermogen. Ook daar heeft
Fortis - naar het oordeel van het DSI - onvoldoende informatie verschaft
over de mogelijke restschuld.
 
Bijzonder is de uitspraak van de Commissie over de specifieke rol van de
persoonlijke toelichting van Fortis: "Verweerder diende er bij zijn tot
klager persoonlijk gerichte aanprijzingen van het effectenleaseproduct
rekening te houden dat klager die aanprijzingen zou opvatten als een op
zijn persoon toegesneden advies en daaraan een zodanig gezag zou toekennen
dat hij het gedrukte voorlichtingsmateriaal niet zou gebruiken om na te
gaan of hem juiste en volledige informatie was verstrekt."
 
Dit betekent niets anders dat bij een uitgebreide mondelinge toelichting
van professionele adviseur waarvan verwacht mag worden dat hij vakkundig
en oprecht is, de consument niet aangesproken kan worden op het feit dat
hij de brochure niet (goed) zou hebben gelezen.
 
Bron: Vermogensmonitor