Dexia manipuleert rechtspraak in aandelenlease zaken
 
Door het wel of niet laten schorsen van aandelenlease rechtszaken in eigen voordeel creŽert Dexia een voor haar gunstige jurisprudentie.
De rechtspraak lijkt op het ogenblik aan het handje van Dexia Bank Nederland te lopen en bezorgt Dexia een bedenkelijk voordeel omtrent uitspraken over aandelenlease uitspraken.
 
Vanaf begin 2005 heeft Dexia Bank Nederland getracht uitspraken in aandelenlease zaken door rechtbanken en gerechtshoven te vertragen, uitspraken te voorkomen door schikkingsvoorstellen te doen en als laatste zet, de meeste rechtszaken te laten schorsen tot een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam over het verzoek van Dexia om de Duisenberg regeling verbindend (verplicht) te verklaren voor alle Dexia aandelenlease gedupeerden die hiervoor in aanmerking komen.
Vele aandelenlease slachtoffers zitten juist te wachten (sommigen al jaren) op uitspraken van de rechters in aandelenlease zaken. In de meeste uitspraken die wel zijn gedaan de afgelopen jaren, heeft Dexia het onderspit moeten delven waardoor veel gedupeerden weer hoop kregen op een goede afloop.
Deze aandelenlease affaire sleept zich al jaren voort , waarbij Dexia zich kosten nog moeite spaart om de gedupeerden zwaar onder druk te zetten met een stortvloed van brieven en telefoontjes om toch maar te betalen en niet te gaan procederen.
Dexia is niet alleen benauwd voor een stortvloed van rechtszaken, maar heeft ook een grote vrees voor de te verwachten negatieve uitspraken.
 
Aan de andere kant beweert Dexia dat zij juridisch sterk staan en door zullen gaan tot de Hoge Raad en het Europese hof. Dit staat echter in sterk contrast met het feit dat Dexia juist uitspraken probeert te voorkomen.
In sommige gevallen gaat de advocaat van de gedupeerde niet akkoord met de door Dexia aangevraagde schoring en doet de rechter alsnog uitspraak. Deze zaken eindigen in het algemeen gunstig voor de gedupeerde. Helaas zijn niet alle gunstige uitspraken gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak. Gelukkig worden vele van deze uitspraken wel doorgegeven door de betrokken advocaten aan de stichting Platform Aandelen Lease (PAL), belangenbehartiger van aandelenlease gedupeerden. Deze uitspraken zijn te lezen op de website van PAL.
 
De laatste uitspraak over aandelenlease is van19 juli j.l. door de rechtbank in Amsterdam.
De rechtbank heeft een uitspraak gedaan in een zaak van iemand die gewoon onder de Duisenberg regeling kon vallen.
Waarom heeft de rechtbank deze uitspraak gedaan en waarom heeft Dexia niet verzocht deze zaak te schorsen zoals bij al die andere zaken?
 
Dexia heeft zich verslikt in deze rechtszaak.
Dexia dacht deze zaak even te winnen omdat de gedupeerde geen advocaat had, niet de juridische kennis had en niet de volledige juridische argumenten en verweren had gebruikt.
In het laatste stadium van de rechtszaak is wel een advocaat ingeschakeld, maar deze was niet meer in de gelegenheid om aanvullend verweer te voeren.
Daarom vond Dexia het niet nodig deze zaak te schorsen.
 
Hetzelfde gebeurde met de meeste rechtszaken die op de website van Dexia worden genoemd.
Dexia brengt deze zaken trots naar voren, zo van, zie je wel dat wij gelijk hebben.
Zij vergeten erbij te vertellen dat zij deze zaken bewust niet hebben geschorst omdat de gedupeerde er in die zaken slecht voor stond.
Opmerkelijk is dat het allemaal redelijk recente uitspraken zijn, waarvan vele door de rechtbank in Amsterdam.
En dit terwijl juist de rechtbank Amsterdam voorop liep met het aanhouden en schorsen van rechtszaken
Dexia blijft manipuleren, blijft misleiden en probeert van alles, zoals het niet schorsen van bepaalde zaken, om de gedupeerden en de rechters op het verkeerde been te zetten.
Dexia creŽert zo bewust een voor Dexia gunstige jurisprudentie!!
Al die duizenden andere, voor Dexia hopeloze zaken, worden wťl geschorst.
Onze rechtspraak en overheid staat erbij en kijk ernaar en de vraag komt bij de vele gedupeerden steeds vaker naar boven: beschermen sommige van onze rechters en de overheid bepaalde belangen en worden door sommige rechters in Nederland  bewust uitspraken gedaan in het belang van een bepaalde groep of zijn wij een democratie en vonnissen rechters onafhankelijk en volgens de wet.
Terug naar de aandelenlease uitspraak van 19 juli j.l.:
Zelfs zonder advocaat en zonder de belangrijkste juridische argumenten is deze man met deze uitspraak nog beter uit als met de Duisenbergregeling!
 
Dit staat lijnrecht tegenover de mening van de, zeer bekritiseerde, stichting Leaseverlies die beweert dat juist de Duisenberg regeling de oplossing is voor de problemen van de meeste aandelenlease gedupeerden.
De stichting PAL staat hier lijnrecht tegenover en heeft grote kritiek op Leaseverlies en de bedenkelijke schikking, de Duisenberg regeling, die Leaseverlies en Dexia hebben bereikt.
Tienduizenden gedupeerden steunen deze schikking niet en gaan (door met) procederen, ongeacht de uitkomst van het gerechtshof in Amsterdam over een verzoek van Dexia tot verbindendverklaring en gesterkt door de vele gunstige uitspraken van de rechtbanken en gerechtshof.
 
De stichting PAL vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandsche Bank, de AFM en de overheid de schijn wekt nog steeds steun te verlenen aan Dexia Bank Nederland en niet optreedt tegen deze bank die blijkbaar hierdoor zijn eigen regelgeving mag  maken, waar de aandelenlease gedupeerden het slachtoffer van worden.
Denk b.v. aan de vele onterechte BKR registraties door Dexia en het inschakelen van incasso bureaus ondanks dat de contracten rechtsgeldig vernietigd zijn.
Ik wil eindigen met een uitspraak van de rechtbank Den Haag op 25 januari 2006 en die voldoende zegt over  Dexia Bank Nederland:
 
"Gesteld noch gebleken is dat Dexia ook maar iets afwist van de persoonlijke financiŽle situatie van [eisers], hun eventuele beleggingservaring of hun beleggingsdoelstelling. Zelfs afgezien van de (op deze overeenkomsten wel degelijk toepasselijke) Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 vormt het blindelings accepteren van het onderhavige wangedrocht van samengestelde overeenkomsten een grove, en derhalve onrechtmatige, nalatigheid van Dexia in haar zorgplicht jegens [eisers] Het is de kantonrechter ambtshalve bekend dat Dexia overeenkomsten als deze niet aanging tot ongelimiteerde bedragen. Wanneer die ingebouwde begrenzing van de risico's wordt omzeild doordat er meerdere, opvolgend genummerde overeenkomsten op ťťn naam en ťťn dag worden aangeboden, had het ook om die reden op de weg van Dexia gelegen om te onderzoeken of de overeenkomsten inderdaad wel in de door Findi voorgestelde vorm mochten worden aangegaan."
 
"Zo extreem risicovol en bizar dat Dexia moet hebben kunnen begrijpen dat een gewone, correct voorgelichte consument een dergelijke overeenkomst niet bij zijn volle verstand aangaat."
 
Dexia Bank Nederland weet dat zij fout zit en probeert de schade voor zichzelf zoveel mogelijk te beperken.
Dat dit ten koste gaat van de vele onschuldige gedupeerden en dat Dexia hierbij de meest onbehoorlijke methoden gebruikt, schijnt Dexia niet te deren.
 
Ook al zou het gerechtshof in Amsterdam het verzoek van Dexia om de Duisenberg regeling verbindend te verklaren voor de gedupeerden honoreren (wat niet te verwachten valt) dan nog heeft dit geen effect op de grote hoeveelheden rechtszaken die daarna in alle hevigheid zullen doorgaan.
 
Slechts het versnelt doen van principe uitspraken door de gerechtshoven en de Hoge Raad kan het grote leed waar de gedupeerden al jaren onder gebukt gaan, verkorten.
Helaas weigert Dexia hier aan mee te werken.
 
Stichting Platform Aandelen Lease
3 augustus 2006
 
PS  Vandaag is een uitspraak gepubliceerd van het gerechtshof in Den Bosch.
Hierin wordt wederom bevestigt dat aandelenlease onder huurkoop valt en dus beide  partners (gehuwd of geregistreerd partnerschap) hadden moeten tekenen op het contract.
Deze uitspraak is te lezen door hier te klikken