De laatste ontwikkelingen rond het Dexia Aanbod
Op 12 juli heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een rechtszaak, aangespannen door 4 gedupeerden.
De uitspraak is hier te lezen. In de dagvaarding werd geist het Dexia Aanbod  te vernietigen. Een belangrijk punt was het stukje waarin staat dat je na ondertekening van het Aanbod geen juridische acties mag ondernemen tegen Dexia. De uitspraak over het Dexia Aanbod is een tegenvaller voor de velen die het Dexia Aanbod toentertijd hebben getekend, maar is zeker geen doodsteek.
 
Even kort alles op een rijtje.
Het Dexia Aanbod uit 2003 (dus niet de Duisenberg regeling) houd in dat je, na afloop van het contract, de restschuld in termijnen mag afbetalen, i.p.v. in n keer. Daarbij moest men ook afzien van juridische acties tegen Dexia. Dus door het tekenen van het Aanbod mocht je niet meer naar de rechter stappen. Het gehele Aanbod is via een proefproces aangekaart bij de rechter en gevraagd om dit ongedaan te maken. Begin 2004 is met 4 vrijwilligers het proefproces tegen het Dexia Aanbod gestart. Geist is o.a. om het afzien van juridische acties tegen Dexia ongedaan te maken, zodat degene die getekend hadden, alsnog naar de rechter mochten stappen om hun verloren geld terug te vorderen en te procederen over hun contract.
De rechter heeft alle eisen echter afgewezen. Dit wil niet zeggen dat iedereen dit nu maar klakkeloos moet accepteren en b.v. de Duisenberg regeling moet tekenen omdat toch alles verloren is. Dit is niet zo, er zijn diverse mogelijkheden. Op het ogenblik wordt bekeken wat de kansen en (aanvullende) mogelijkheden zijn in een hoger beroep in deze zaak, binnenkort meer hierover. Degene die het Dexia Aanbod hebben getekend kunnen het volgende doen:
 
1.Conform het Aanbod de restschuld in termijnen (blijven) betalen en wachten op een gunstige uitspraak in hoger beroep.
2. Wil je er helemaal vanaf dan kan de Duisenberg regeling worden aanvaard, je krijgt dan een korting van 1/3 op de (resterende) restschuld.
Deze mensen moeten er wel rekening mee houden dat zij 2/3 van de (resterende) restschuld in n keer, dus niet in termijnen, moeten betalen.
Heb je eenmaal de Duisenberg regeling geaccepteerd, dan is er zo goed als geen mogelijkheid meer om alsnog iets terug te vorderen, ondanks alle komende ontwikkelingen.
 
Er loopt al een hoger beroep in een Dexia Aanbod zaak bij het gerechtshof in Amsterdam en als er tegen de uitspaak van 12 juli in beroep wordt gegaan, wordt dit de tweede zaak bij het hof in Amsterdam.
 
Dexia heeft inmiddels vele gedupeerden die het Dexia Aanbod hebben getekend, schriftelijk benaderd en gewezen op de uitspraak van 12 juli en dat er niets meer te doen is aan het Dexia Aanbod. Dat is natuurlijk niet zo, het gerechtshof kan nog tot een heel andere conclusie komen.
Tevens heeft Dexia een vergoeding aangeboden voor de kosten die gedupeerden hebben gemaakt bij hun aanmelding bij Leaseproces c.q. advocaat.
De brieven die Dexia heeft verstuurd zijn hier en hier te lezen. Afwachten lijkt nog steeds de beste remedie, te snel en te emotioneel beslissen kan er voor zorgen dat je er later weer spijt van krijgt. Heb je vragen over je eigen situatie, neem contact op met je advocaat, Leaseproces of PAL
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Platform Aandelen Lease