Op 15 juni is besloten om alle gedupeerden van het Levob Hefboom Effect nog deze maand te benaderen om mee te doen in een collectief waarin de Levob wordt gedagvaard.
Een nieuw algemeen klaagschrift is vandaag afgerond en vormt de basis voor de dagvaarding.
 
Alle deelnemers aan de collectieve procedure dienen een financiŽle bijdrage te voldoen die afhangt van het aantal Hefbomen, waarbij reeds in rekening gebrachte bijdragen in mindering gebracht mogen worden.
Alle Levob-gedupeerden krijgen later deze maand per reguliere post een bericht thuis gestuurd over de actie. De hoogte van de bijdrage is overigens nog niet vastgesteld.
 
Wij zullen dan tevens alle Levob gedupeerden adviseren om alle relaties met Achmea-dochters te beeindigen. Wellicht komt een standaard opzegbrief beschikbaar.
 
Voor meer informatie mail naar: info@vermogensmonitor.nl
of bel: 070 3608349 
 
Bron www.vermogensmonitor.nl