Aangifte van PAL van fraude en strafbare feiten door Dexia afgewezen door het O.M.

 

Op 4 september 2008 heeft het Openbaar Ministerie middels een brief laten weten geen onderzoek in te stellen naar de vermeende fraude en strafbare feiten gepleegd door Dexia bank NL. De stichting Platform Aandelen Lease had in mei 2006 aangifte gedaan tegen Dexia wegens bedrog en strafbare feiten. Al vanaf 2004 waren er gesprekken met het O.M. betreffende dit onderwerp.

 

N.a.v. de aangifte is er een gesprek geweest tussen PAL, haar advocaat en een officier van justitie, H.J. Biemond, van het Functioneel Parket. Daarna zijn er nog wat aanvullende stukken verstekt waarna het stil werd. Diverse keren heeft PAL contact gezocht met het O.M. betreffende de aangifte en waarbij gewezen werd op de kans van een mogelijke verjaring wegens het niet behandelen van de aangifte. Eindelijk, na het eerste gesprek 4 jaar geleden, heeft het O.M. haar mening gegeven.

 

En wat schrijft het O.M. doodleuk: “Vervolging is  wegens verjaring in de meeste gevallen niet (meer) mogelijk.”

 

Daarnaast verwijst het O.M. in haar afwijzing ook naar het AFM rapport over de aankoop van de aandelen en het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 januari 2007 hierover.

 

Uiteraard is het mogelijk beklag te doen bij het gerechtshof Den Haag. Echter, na overleg met de advocaat en gezien de hoge kosten en het definitieve feit van verjaring, zal PAL geen beklag doen bij het Hof. Een beklag zal o.i., gezien de verjaring, niet tot resultaat kunnen leiden dat er alsnog een onderzoek komt. Weer is de overheid erin geslaagd een beerput gesloten te houden. Weer blijkt dat de overheid erg ver gaat in de bescherming van de belangen van financiële instellingen ten koste van de gewone burger.

 

De afwijzing van de aangifte was niet alleen van toepassing voor de aangifte van PAL maar voor alle gedane aangiften.

 

De brief van het O.M. met de afwijzing is hier te lezen.