Gezamelijke procedures


Hieronder vindt u een overzicht van de lopende gezamenlijke procedures en bij wie u verdere informatie kunt verkrijgen.

Spaarbeleg Sprintplan
Consument & Geldzaken, www.sprintplanclaim.nl , info@sprintplanclaim.nl
GeSp, www.stichting-gesp.nl , info@stichting-gesp.nl

Spaarbeleg Koersplan
Stichting Koersplandewegkwijt, www.koersplandewegkwijt.nl

Doel van de stichting:
1. Stichting Koersplan de weg kwijt komt op voor de geregistreerde belanghebbenden in deze stichting, die in het verleden een Koersplan/Spaarbeleg overeenkomst hebben gesloten die is afgekocht, premievrij gemaakt, geŽxpireerd, of waarop nog wordt ingelegd.
2. Door middel van informatie via de website proberen wij een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en te attenderen op de financiŽle gevolgen van de in het verleden gesloten overeenkomst met Spaarbeleg ten aanzien van het product Koersplan.
3. De Stichting Koersplan de weg kwijt zal collectief voor de geregistreerde belanghebbenden in deze stichting trachten, door minnelijk overleg met Spaarbeleg en/of Aegon en/of een van haar rechtsopvolgers, of door middel van een juridische procedure, compensatie te verkrijgen voor geleden schade.

Bron :www.koersplandewegkwijt.nl
Aanmelden via :www.koersplandewegkwijt.nl/modules.php?name=Registratie

Fortis/Groeivermogen
Consument & Geldzaken, www.fortisgroeivermogenclaim.nl, info@geldwijs.nl