Aegon wil van Vliegwiel contracten af

Aegon heeft de bezitters van het aandelenlease product Vliegwiel een brief gestuurd met het aanbod om het contract te beëindigen. Klik hier om deze brief te lezen. Degene die dit aanbod accepteren moeten wel afzien van hun rechten en mogen dus geen juridische stappen meer ondernemen tegen Aegon.

De stichting Platform Aandelen Lease (PAL) waarschuwt alle bezitters van een Vliegwielcontract om niet te snel te tekenen en daardoor af te zien van een kansrijke gerechtelijke procedure tegen Aegon. Eind jaren negentig, begin 2000 heeft Aegon ruim 45.000 aandelenlease contracten verkocht onder de naam Vliegwiel. Begin 2000 heeft Aegon de dochters LegioLease en Bank Labouchere (goed voor honderdduizenden  aandelenlease contracten) verkocht aan Dexia Bank Nederland, maar behield de Vliegwiel contracten. De aandelenlease affaire is bekend geworden door de “volksopstand” tegen Dexia die resulteerde in vele duizenden rechtszaken tegen Dexia door woedende gedupeerden. De  meeste gedupeerden zijn met een grote restschuld opgezadeld en velen zijn, met succes, naar de rechter gestapt om hun verloren geld terug te vorderen. Ook Aegon moest het steeds meer ontgelden doordat ook de Vliegwiel contracten met verlies eindigden.

Vele Vliegwiel gedupeerden zijn met  succes een rechtszaak begonnen tegen Aegon. Steeds meer rechtszaken worden verloren door Aegon waardoor er nu klaarblijkelijk is besloten om alle Vliegwiel overeenkomsten te willen beëindigen. “Aegon wil niet zelf in de valkuil vallen die zij gegraven hebben voor degene die een Vliegwiel overeenkomst hebben afgesloten” volgens Piet Koremans van PAL. “Aegon bied een schikking aan vergelijkbaar met de Duisenberg regeling voor de Dexia gedupeerden. Dit betekent dat een gedeelte van de restschuld wordt kwijtgescholden en dat er geen boete betaalt hoeft te worden bij eerdere beëindiging.” PAL waarschuwt de gedupeerden voor de gevolgen van de aanvaarding van deze schikking. Door het tekenen van het Antwoordcoupon neemt men tevens afstand van alle rechten, oftewel men mag nooit meer tegen Aegon procederen over het Vliegwiel contract.

De gedupeerde ziet dus af van alle juridische acties tegen Aegon. In de tekst op het Antwoordcoupon van Aegon wordt het als volgt omschreven:
“Na uitvoer van mijn keuze hebben Aegon en ik over en weer niets meer van elkaar te vorderen en verlenen wij elkaar algehele en finale kwijting met betrekking tot alle vorderingen, welke direct dan wel indirect, voortvloeien uit dan wel verband houden met vliegwiel-overeenkomst nr....”   Koremans: “Wil je echter het recht behouden om te procederen tegen Aegon, teken dit formulier dan niet! Aegon probeert op deze manier veel gedupeerden uit te schakelen zodat deze geen rechtszaak meer kunnen starten. Aegon weet ook dat zij deze rechtszaken verliezen en probeert daarom via de beëindigingformulieren met bovengenoemde tekst te voorkomen dat zij net als Dexia de aangespannen rechtszaken massaal gaan verliezen   PAL krijgt veel vragen over de verstuurde brieven van Aegon en concludeert dat in de meeste gevallen een gerechtelijke procedure meer kan opleveren als het magere aanbod van Aegon. Via info@platformaandelenlease.nl kunnen gedupeerden vragen stellen over hun situatie.   Sterke juridische argumenten om succesvol te procederen zijn volgens PAL het ontbreken van de handtekening van de partner, het ontbreken van de benodigde (Wck) vergunning door Aegon en het niet nakomen van de zorgplicht.   Indien het contract vernietigd is of nietig is verklaard dan kan men ook overwegen om te stoppen met betalen aan Aegon.

Aegon is niet aangesloten bij het BKR, dus een A-codering wegens achterstand van betaling kan niet worden aangebracht.
Door de recente uitspraken van de rechtbanken Den Haag (28 maart 2007), Leeuwarden (3 april)  en Almelo (20 maart 2007) en het gerechtshof Leeuwarden (29 november 2006) heeft Aegon klaarblijkelijk eieren voor haar geld gekozen om een lijdensweg, zoals die nu van Dexia, te voorkomen.  

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Piet Koremans, Stichting Platform Aandelen Lease

Vrijdag 13 april 2007