Dexia heeft de gerechtshoven en rechtbanken gevraagd alle procedures stil te leggen tot de uitspraak door de Hoge Raad in 3 aandelenlease zaken

De Stichting PAL steunt deze aanvraag door Dexia niet. De aandelenlease affaire loopt al 6 jaar en daarvan is er 3 jaar verloren gegaan door de tegenwerking van Dexia door het steeds maar weer (laten) stilleggen van rechtszaken. Ook heeft Dexia de afgelopen jaren alle verzoeken voor sprongcassatie en een snellere afhandeling van de rechtszaken afgewezen.

Afgelopen jaar nog heeft Dexia geprotesteerd tegen het verzoek aan de Hoge Raad door Leaseproces,  Consument&Geldzaken, Dommerholt advocaten en de Stichting PAL om versneld uitspraken te doen over diverse rechtsvragen.

Hierdoor is weer meer vertraging opgetreden en nu vraagt Dexia om nog meer vertraging. Dexia heeft naar onze mening zijn kansen gehad om op een snelle manier van de aandelenlease affaire af te komen. Dexia heeft echter altijd in eigen voordeel gerekend en altijd ten koste van de gedupeerden. Het Dexia Aanbod was de eerste truc om gedupeerden uit te schakelen in het proces van gerechtelijke procedures. 86.000 gedupeerden verloren hiermee het recht om te procederen.

Vervolgens kwam de Duisenberg regeling, ditmaal niet vrijblijvend maar verplicht. Resultaat was dat van de bijna 400.000 gedupeerden er nog maar 25.000 overbleven om te procederen. Het doorprocederen levert duidelijk meer op als de magere Duisenberg regeling, gezien de duizenden uitspraken die er inmiddels zijn gewezen. Een regeling die Dexia zal aanbieden is naar onze mening vaak slechter als de uitspraak door de rechter.

Hou daar rekening mee met uw besluit om wel of niet (door) te procederen. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat u berekend heeft, middels de voorbeelduitspraken, wat procederen u oplevert. Bent u aan het procederen, laat u dan niet afschrikken door het verzoek van Dexia om de rechtszaak stil te leggen tot een uitspraak door de Hoge Raad. Geef door aan uw advocaat dat u wilt doorprocederen en dat u het verzoek van Dexia afwijst. Dexia heeft 6 jaar de tijd gehad en voldoende kansen gekregen om met een goede schikking te komen.

Nu de rechtbanken Dexia keer op keer veroordelen tot betaling aan de gedupeerden van de gehele of gedeeltelijke inleg en hierdoor van de Duisenberg regeling een zeer magere schikking maakt, komt Dexia weer met een wapenstilstand om nog grotere schade voor Dexia te voorkomen.

Door de Hoge Raad worden slechts enkele rechtsvragen behandeld. Er komt b.v. geen oordeel over de verjaringstermijn n.a.v. de vernietiging door de niet meegetekende partner. Ook de rechtsvraag over het beroep dat een vernietigingsbrief door de niet meegetekende partner niet tot restschuld kan leiden wordt niet door de Hoge Raad behandeld.

PAL geeft u de overweging mee om door te procederen, het voorstel van Dexia om de lopende rechtszaken te schorsen schriftelijk af te wijzen via de advocaat en hoger beroep aan te tekenen als de uitspraak door de rechtbank aanvechtbaar is.

Nog steeds zijn er over een aantal onderwerpen geen uitspraken door gerechtshoven, laat staan door de Hoge Raad.

En waar gaat het om?   UW geld, geld wat u door misleiding en oplichting is afhandig gemaakt.

Het is aan u om te beslissen of u dit geld wilt terughebben of dat u willoos Dexia volgt in hun manipulaties en klakkeloos accepteert wat ze u aanbieden.

Wilt u meer weten, stuur een e-mail naar info@platformaandelenlease.nl