Belangrijke stap in richting oplossing aandelenleaseproblematiek.
 
11-02-2005
 
 • Regeling tussen Aegon en Dexia

 • Wim Duisenberg bereid te bemiddelen
 •  
  Dexia en Aegon hebben overeenstemming bereikt over een regeling inzake de aandelenleaseproblematiek.
   
  De twee financiŽle groepen zijn overeengekomen hun onderlinge geschil te beŽindigen. Hiervoor betaalt Aegon 218 miljoen euro aan Dexia in 2005. Voor Dexia is daarmee de weg vrij om te proberen oplossingen te vinden voor cliŽnten van Dexia Bank Nederland die daadwerkelijk in financiŽle problemen zijn geraakt, en fondsen aan te wenden om cliŽnten, al dan niet vertegenwoordigd door een stichting, verder tegemoet te komen.
   
  Dexia zal ook voor een totaalbedrag van 207 miljoen euro aanvullende lasten boeken in de rekening van het laatste kwartaal van 2004. Deze zullen dienen om aanvullende kosten van tegemoetkomingen voor cliŽnten van Dexia Bank Nederland die in moeilijkheden verkeren te dekken evenals andere voorziene regelingen. Deze lasten zullen de gegeven vooruitzichten voor de resultaten over 2004 niet beÔnvloeden, omdat tijdens dezelfde periode verschillende niet recurrente elementen hier tegenover staan. Deze lasten dekken geen juridisch risico met betrekking tot de toestemmingsvereiste van de partner, welke zal afhangen van de uitspraak van de Hoge Raad. De elementen hiervan zullen het voorwerp uitmaken van een toelichting in de jaarrekening.
   
  Op initiatief van De Nederlandsche Bank (DNB) is Wim Duisenberg, voormalig president van de Europese Centrale Bank, bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden tussen Dexia Bank Nederland en haar cliŽnten.
   
  Dexia zal haar volledige medewerking verlenen aan het bemiddelingsproces en gedurende dit proces geen nieuwe procedures tegen cliŽnten bij de rechtbanken aanhangig maken.
   
  Persdienst Dexia