Advies aan Hoge Raad : Dexia aandelenlease huurkoop, handtekening partner vereist.
 
De Hoge Raad heeft het advies gekregen van de Advocaat generaal van de Hoge Raad om te oordelen dat de Dexia aandelenlease contracten onder huurkoop vallen en dat beide partners moeten tekenen op het contract.
 
Het is gebruikelijk dat de Hoge Raad dit advies overneemt.
 
Op 1 maart 2007 heeft het gerechtshof Amsterdam in een uitspraak bevestigd dat de Dexia aandelenlease contracten onder huurkoop vallen en dat de partner moet mee tekenen op het contract.
Na deze voor Dexia negatieve uitspraak heeft Dexia cassatie (hoger beroep) aangetekend bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat generaal van de Hoge Raad is dat de ingestelde cassatie van Dexia moet worden afgewezen en dat de Dexia aandelenlease contracten wel onder huurkoop vallen.
Ook dient de echtgenote c.q. geregistreerd partner dit contract mede te ondertekenen.
Is dit niet gebeurd dan kan de niet meegetekende echtgenoot/echtgenote c.q. geregistreerd partner het contract vernietigen binnen de verjaringstermijn.
Dit is een definitieve doorbraak en  zekerheid voor alle eegelaesers die hier onder vallen.
Zij krijgen nu via een rechtszaak al hun geld terug
Dexia had al aangekondigd om alle ingestelde hoger beroepzaken over huurkoop te zullen intrekken als de Hoge Raad tot deze beslissing zou komen.
Daarnaast hoeven de rechtbanken niet de volledige procedure af te werken en kunnen redelijk snel tot een uitspraak komen na deze uitspraak door de Hoge Raad.
 
Met name de rechtbanken Almelo en Arnhem zullen het hier moeilijk mee krijgen.
Tot op de dag van vandaag blijven beide rechtbanken stug volhouden dat de Dexia contracten geen huurkoop zijn, ondanks dat alle andere rechtbanken en diverse gerechtshoven van mening zijn dat dit wel zo is en het nu ook nog eens bevestigd zal worden door de Hoge Raad.
Vele gedupeerden zijn al het slachtoffer geworden van deze blunder van deze rechtbanken.
Alleen degene die in hoger beroep zijn gegaan tegen de uitspraken van Almelo en Arnhem zullen alsnog in het gelijk worden gesteld.
 
Ook de zogenaamde Duisenberg regeling blijkt weer gebakken lucht te bevatten.
Het gerechtshof Amsterdam vond in 2007 deze regeling redelijk en legde deze verplicht op aan de meeste aandelenlease gedupeerden. Een regeling waarbij de eegaleasers slechts kwijtschelding kregen van de restschuld, maar wel hun inleg kwijt waren.
Deze regeling werd mede ondersteund door o.a. de stichting Eegalease en de Consumentenbond.
De stichting Eegalease trok zelfs een zo goed als gewonnen hoger beroepzaak in, dit tot grote woede van o.a. de stichting Platform Aandelen Lease (PAL).
Dankzij deze, volgens stichting PAL verkeerde, beslissing van het Hof kunnen nu alleen nog maar de gedupeerden die van de zogenaamde Opt out regeling gebruik hebben gemaakt hun betaalde gelden terug vorderen in plaats van alle gedupeerden die hiervoor in aanmerking zouden komen.
De komende uitspraak door de Hoge Raad is een grote overwinning voor de vele gedupeerden van Dexia.
Bij de Hoge Raad is door een aantal belangenbehartigers, waaronder de stichting PAL, een verzoek ingediend om meerdere aandelenlease zaken versneld te beoordelen om te voorkomen dat deze affaire, die in 2002 begon, zich nog vele jaren zal voortslepen ten koste van de gedupeerden.
 
25 januari
Stichting Platform Aandelen Lease