ZEPPER DE OPVOLGER LEGIO NIEUWS IN 2001 (7)

In Zepper nr.7 , augustus 2001 in rubriek Hoe zit dat? (vraag van klant)

verkorte weergave:

Quote:

"Ik heb een contract met de aandelen KPN en ING, mede gekoppeld aan opties. Stel dat ik op de einddatum KPN wil behouden en ING verkopen, kan dit dan?."

De WinstVerDubbelaar is een pakket met opties. De optie heeft een vaste afloopdatum. De waarde ervan is gelijk aan de aandelen. Is er koersverlies dat vervalt de optie maar hoeft u niet bij te betalen. [dit is anders dan de WinstVerDrieDubbelaar waarbij het verlies ook wordt ver(drie)dubbeld!!]

Aandelen overnemen of verlengen mag ook [dit is het voordeel van de keuze omdat de aandelen dan niet verkocht hoeven te worden en je zelf dat later kan doen - de Arnhemse rechter gaat hieraan voorbij]. Alleen KPN overnemen en ING niet, is niet mogelijk [Dit komt door de optieverkoop bij afloop? Waarom?]Wanneer personen een WinstVerDrieDubbelaar afgesloten hebben NA een WinstVerDubbelaar denken ze dus dat de opties vervallen bij verlies terwijl ze moeten bijbetalen door het gebruik van andere opties ( call met verkochte putoptie)!

Hier is al een uitspraak over.
DSI 23 april 2002, publicatie in JOR 2002, 119. Mr. Michel Rompelberg van www.rechten.nl schreef mij o.a. hieover:

Quote:

…."De Klachtencommissie [DSI] stelt als bindend advies vast dat de Winstverdriedubbelaar op de voet van artikel 6:228 als vernietigd moet worden beschouwd op grond van dwaling, zodat Legio jegens klager geen rechten kan ontleden aan de huurovereenkomst.

Legio diende de klager alles terug te betalen wat deze op grond van de huurovereenkomst aan Legio had betaald, vermeerderd met de wettelijke rente over de bedragen die de klager had betaald (per betaald bedrag te berekenen vanaf de dag dat klager het betreffende bedrag had voldaan, tot aan de dag van terugbetaling).

Een van de overwegingen van de Klachtencommissie was gewijd aan het volgende. De betreffende belegger had een Winstverdubbelaar. Bij een Winstverdubbelaar heeft de belegger het recht om zijn gekochte pakket aandelen op een bepaald moment nog eens te kopen voor hetzelfde aankoopbedrag van het eerste pakket aandelen. De belegger zal hiervan gebruikmaken als intussen de koersen flink zijn gestegen. Zijn de koersen gedaald of gelijk gebleven dat ziet de belegger van verdere aankoop af.

Bij een Winstver-drie-dubbelaar heeft de belegger het recht čn de plicht om hetzelfde pakket aandelen drie keer in te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als de koersen intussen flink zijn gezakt moet de belegger dus toch aan de oude, hoge prijs dezelfde aandelen nog twee keer kopen. Het geval heeft zich voorgedaan dat bij de meeste Winstverdriedubbelaars deze tweede en derde aankopen inderdaad hebben plaatsgevonden in perioden dat de koers intussen flink waren gedaald.

De Klachtencommissie vindt dat de Winstverdriedubbelaar in wezen dus fundamenteel afwijkt van de Winstverdriedubbelaar, terwijl de naam doet vermoeden dat de eerste slechts een drievoudige variant is van de tweede.

Ook vond de Klachtencommissie het laakbaar dat het fonds KPN deel uitmaakte van de geleaste waarden, aangezien dit fonds zich op het aankoopmoment al in een glijvlucht naar beneden bevond. Inderdaad is dit fonds gezakt van 60 naar 6 euro. …[is getekend Michel Rompelberg]" (heeft Willems toch gelijk?)Is dit ook bij u het geval, zeg dit dan aan uw advocaat!

Okerene