ZEPPER DE OPVOLGER LEGIO NIEUWS IN 2001 (5)

In Zepper nr.5, JUNI 2001 in rubriek Hoe zit dat? (vraag van klant)

Quote:

"De afloopdatum van mijn contract valt op een zaterdag. Tegen welke koers worden mijn beleggingen nu verkocht?''

Van contracten die aflopen op een dag dat de beurs gesloten is, bijvoorbeeld in een weekend of op sommige feestdagen, voeren wij in principe de verkoop van beleggingen altijd uit op de eerstvolgende beursdag.

Tussen 9.00 en 17.00 uur verkopen wij dan uw waarden. Als het moet: beetje bij beetje. Want soms kan de verkoop van grote aantallen aandelen de koers van een aandeel omlaag brengen. Sowieso schommelen de koersen meestal wel wat.

U ontvangt het gemiddelde van de verkoopkoersen. U krijgt waar u recht op heeft. Daarop let ook de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de 'beurswaakhond'''.STE, de Beurswaakhond die op gemiddelden van de verkoopkoersen let? Dit lijkt me iets om na te vragen hoe dat gaat. Volgens mij kan dat niet of dat gaat in ieder geval niet zo. Of schrijven ze dit om geen argwaan op te wekken. Bij mij werd van de WinstVerDubbelaar de (optie) koers van de vorige dag gebruikt die beduidend lager lag en dat was bij een normale afloopdatum op een gewone beursdag.

Ook werd pas later uitgelegd dat zij 'gewogen' gemiddelden van de aan- en verkoopkoersen doorberekenden. Dat zijn de door hen gerealiseerde koersen. De AFM heeft hen al beboet voor een opslag op de koersen die zij aan klanten doorberekenden. Ook Tros RADAR heeft met een onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit al aangetoond dat er gesjoemeld werd.

Zonder controle (aangetoond met aan-/verkoopslips) kunnen ze elke koers hanteren binnen de bandbreedte van die beursdag. Dat zou op die manier niet opgemerkt kunnen worden. ONGEHOORD!

Okerene